Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/111204
Type of publication: journal article
Author(s): Juodkaitė, Dovilė
Title: Supported decision making model as a tool and form for socialization of people with psychosocial disabilities: legal and social education challenges in Lithuania
Other Title: Pagalbos priimti sprendimus modelis kaip priemonė psichosocialinę negalią turinčių asmenų socializacijai: teisiniai ir švietimo iššūkiai Lietuvoje
Is part of: Pedagogika, 2014, t. 116, nr. 4, p. 196–212
Date: 2014
Keywords: Persons with disability;Social integration;Rights of disabled;Equal recognition before the law;Supported decision making;Asmenys;Turintys negalią;Turintys negalią;Socialinė integracija;Neįgaliųjų teisės;Lygybė prieš įstatymą;Teisinis veiksnumas;Pagalba priimti sprendimus
Abstract: The aim of this article is to introduce the new concept of supported decision making model. Supported decision making model (SDM) as a tool for proper implementation of the rights of persons with disabilities is foreseen in the newest international human rights treaty – Convention on the rights of people with disabilities (CRPD). As a new concept SDM raises number of challenges both of legal, social and educational aspects how to introduce and implement this model in practice in order to safeguard rights and ensure social integration and socialization of the most vulnerable persons with psychosocial disabilities in the society. Specific objectives of the study carried out were: to review new legal requirements of art. 12 of CRPD for ensuring equality before the law for all persons with disabilities, to critically analyze Lithuanian legal guardianship system for its compliance / noncompliance to those international requirements; to review and analyze supported decision making models existing in other countries; based on the comparative analysis of the supported decision making models, to make recommendations for Lithuanian legislation, legal and social practice on possible supported decision making model.
Asmenų, turinčių negalią, socialinei integracijai užtikrinti yra itin svarbi socializacija, kaip asmens socialinės patirties kaupimas, perėmimas ir atgaminimas aktyviai veikiant, priimant sprendimus, bendraujant ir susikuriant atitinkamą socialinį statusą. Straipsnio tikslas – supažindinti su nauja pagalbos priimti sprendimus koncepcija. Pagalbos priimti sprendimus modelis kaip priemonė yra numatyta naujame žmogaus teisių dokumente – JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje (Konvencija). Ši priemonė padeda asmenims, turintiems negalią, tinkamai įgyvendinti visas savo teises. Nauja pagalbos priimti sprendimus koncepcija kelia daug iššūkių teisiniu, socialiniu, švietimo aspektais, kaip tinkamai įdiegti ir įgyvendinti šį modelį praktikoje, kad būtų apsaugotos teisės ir užtikrinta efektyvi socialinė integracija ir socializacija vienos iš labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių – psichosocialinę negalia turinčių asmenų. Atlikta teisinė studija siekė šių konkrečių uždavinių: apžvelgti naujus teisinius reikalavimus, kurie įtvirtinti Konvencijos 12 str., numatančius lygybės prieš įstatymą nuostatas visiems asmenims, turintiems negalią; kritiškai išanalizuoti Lietuvos teisinę bazę bei jos nuostatas dėl teisinio neveiksnumo instituto, įvertinant jų atitikimą (neatitikimą) tarptautiniams reikalavimams; apžvelgti ir išanalizuoti pagalbos priimti sprendimus modelio pagrindinius kriterijus bei egzistuojančias kitų šalių praktikas; remiantis atlikta lyginamąja analize, pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl Lietuvos teisinės bazės tobulinimo, reikalingų teisinių, socialinių paslaugų bei švietimo pagalbos priemonių, siekiant diegti bei įgyvendinti pagalbos priimti sprendimus modelį Lietuvoje, užtikrinant visų psichosocialinės negalios asmenų, kaip teisės subjektų, veikimą ir teisių realizavimą bei pagarbą jų žmogiškajam orumui.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2014.058
https://hdl.handle.net/20.500.12259/111204
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2014 t. 116, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.