Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/111149
Type of publication: journal article
Author(s): Juodaitytė, Audronė;Malinauskienė, Daiva;Šiaučiulienė, Rūta
Title: Žaidimas kaip vaiko kūrybos ir gyvenimo filosofija
Other Title: Game – philosophy of child’s creation and life
Is part of: Pedagogika, 2015, t. 118, nr. 2, p. 159–173
Date: 2015
Keywords: Žaidimas;Žaidimo prasmės;Vaiko kūryba ir gyvenimo filosofija;Game;Meaning fulness of the game;Child’s creation and life philosophy;Scientific discussions;Debate
Abstract: Straipsnyje atskleidžiamos žaidimo kaip vaiko socialinio, kultūrinio gyvenimo ir kūrybos filosofinės prasmės. Aptariamos mokslinių diskusijų ir debatų probleminės linkmės bei aprašomas jų turinys. Atskleidžiama, kokius žaidimo klausimus akcentavo Lietuvos ir už-sienio mokslininkai, ieškodami jo kūrybinių, egzistencinių, kognityvinių prasmių. Atsakoma į klausimą: kodėl mokslininkai, apibūdindami žaidimą kaip vaiko gyvenamojo pasaulio projektą teigia, jog moksline prasme šis klausimas yra labai paradoksalus. Jo paradoksalumas aiškinamas taip: kuo daugiau gilinamasi į žaidimo prasmes, tuo daugiau lieka neatsakytų klausimų apie jį. Nagrinėjamos šios mokslinių debatų ir diskusijų linkmės: žaidimo socialinės, kultūrinės, ko-gnityvinės, kūrybinės prasmės vaiko gyvenime; žaidimo sampratų ir požymių įvairovė; vaiko motyvacijos raiška žaidime; žaidimo pedagoginės sąlygos; konstrukto „žaidžiantys vaikai“ socialinės-filosofinės prasmės.
The article revealed the game as a social and cultural child’s life and creative philosophical meaningfulness. Scientific discussion and debate problem directions are demonstrated, described their content. Disclosed: what game questions are highlighted in Lithuanian and foreign scientists’ research works in search of his creative, existential, cognitive meanings; why scientists describe the game as a child’s living world project, say that in the scientific meanings, this question is very paradoxical? The paradox interpreted as follows: the more delves into the meanings, the more questions remain unanswered. Issue of the scientific debate and discussion convergent: social, cultural, cognitive, creative meaningfulness of the game to a child’s life. The game features a variety of concepts and the child’s motivation for resolution in the game, the pedagogical conditions of the game, social – philosophical meaningfulness, and effective process of the game, adult’s role in it, the child’s sociocultural competence and expression in adult and children’s cultural possibilities / impossibilities.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2015.012
https://hdl.handle.net/20.500.12259/111149
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2015 t. 118, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

85
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.