Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110994
Type of publication: journal article
Type of publication (PDB): Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Lamauskas, Gytis;Čėsna, Jonas
Title: Karvidės mikroklimato įtaka pieno primilžiui
Other Title: Influence of cowshed microclimate on milk yield
Is part of: Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2020, Nr. 25
Extent: p. 124-128
Date: 2020
Abstract: Karvidės mikroklimatas įtakoja 20–30 % gyvulių produktyvumo. Mikroklimatą karvidėje sudaro oro temperatūra, santykinis oro drėgnis, oro judėjimo greitis, apšvietimas, kenksmingu dujų koncentracija. Nuo karvidės mikroklimato priklauso gyvulių produktyvumas ir gyvulių sveikatingumas. Užtikrinus tinkamą karvidės mikroklimatą karvės išlieką produktyvios ir sveikesnės, kas įtakoja mažesnes investicijas į karvių gydymą ir pastovų produktyvumo augimą. Darbo tikslas – įvertinti tiriamos karvidės mikroklimato įtaką pieno primilžiui. Tyrimų metu buvo nustatyta, kad karvidė atitinka optimalius mikroklimato reikalavimus, bet stebėtas pieno primilžio kritimas. Tyrimo laikotarpiu nustatyta, kad vidutinė oro temperatūra guoliavietėje svyravo nuo 2,52 °C iki 27,79 °C, santykinis oro drėgnis 43,27 % iki 89,25 %. Pastebėjus pieno primilžio kritimą buvo atlikti teoriniai skaičiavimai pagal kuriuos dėl santykinio oro drėgnio kuris buvo > 72 %, per parą buvo prarandama 54 kg žaliavinio pieno
The microclimate of the cowshed affects 20–30% of livestock productivity. The microclimate in the cowshed consists of air temperature, relative humidity, air velocity, lighting, harmful gas concentration. Animal productivity and animal health depend on the microclimate of the cowshed. Ensuring a proper cowhide microclimate keeps cows productive and healthier, which results in lower investment in cow treatment and steady productivity growth. The aim of the study was to evaluate the influence of the microclimate of the studied cowshed on milk yield. Studies have shown that the cowshed meets the optimal microclimate requirements, but a drop in milk yield was observed. During the study period, the average air temperature in the bed was found to range from 2.52°C to 27.79°C, with a relative humidity of 43.27% to 89.25%. When the decrease in milk yield was observed, theoretical calculations were performed, according to which 54 kg of raw milk was lost per day due to the relative air pressure, which was > 72%
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/110994/1/ISSN1392-8244_2020_N_25.PG_124-128.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/110994
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Appears in Collections:Agroinžinerija ir energetika / Agroengineering and Energetics 2020, nr. 25
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.