Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110960
Type of publication: journal article
Author(s): Çelik, Servet;Ismailov, Aleksandr;Çaylak, Nuray
Title: The impact of a course in Turkic cultures on Lithuanian university students’ cultural awareness and intercultural skills
Other Title: Turkų kultūros studijų poveikis Lietuvos universitetų studentų kultūriniam sąmoningumui ir tarpkultūriniams gebėjimams
Is part of: Pedagogika, 2016, t. 124, nr. 4, p. 216–231
Date: 2016
Keywords: Culture;Intercultural awareness;Lithuania;Multicultural;Multiculturalism;Turkey;Kultūra;Tarpkultūris sąmoningumas;Lietuva;Daugiakultūris;Turkija
Abstract: With the growing recognition that intercultural skills are a key factor in promoting social justice on a global scale, developing intercultural competence has become an important educational aim. Various approaches to supporting learners in acquiring this skill have been devised; among these are university courses aimed at providing students with information on the history, worldviews and languages of specific cultural groups. In order to ensure that such courses are achieving their aims, it is necessary to understand what motivates students to enroll in them and whether they perceive that their level of intercultural competence has been enhanced by the course content. The researchers designed this study as a means to investigate these issues in the context of an undergraduate course in Turkic cultures offered at a prominent Lithuanian university, using a scalar survey to elicit the views of the participants. The results showed that, although the participants felt that the course had increased their awareness of Turkic cultures, as well as increasing their intercultural competence, they expressed only a moderate ability to relate to people of the target culture. This indicates a possible limitation concerning the course content and/or how the material was taught. To address this issue, recommendations for modifying the instructional approach and course materials are provided. These may assist instructors in similar courses in planning content that can effectively enhance students’ intercultural competence.
Edukologijoje daug dėmesio skiriama tarpkultūriniams gebėjimams ir kultūriniam sąmo-ningumui ugdyti. Universitetuose laikomasi požiūrio, kad tai pasiekiama studijuojant svetimas kultūras, tačiau pasigendama tyrimų, ar tokie kursai tikrai ugdo tarpkultūrinius gebėjimus. Manydami, kad kultūros studijas pasirinkę besimokantieji gali turėti tam tikrų žinių apie kul-tūrą, šio tyrimo autoriai siekė ištirti studentų motyvaciją studijuoti kultūros dalykus ir ar studijų medžiaga padeda ugdyti studentų kultūrinį sąmoningumą. Tyrimas vykdytas viename Lietuvos universitetų pasitelkus turkų kultūros studijas; tyrimui pasirinkta paskaitos, skaitymas ir vaizdi-nės priemonės. Tyrimu siekta ištirti priežastis, kodėl studentai rinkosi šį kursą; jų požiūrį į kurso reikšmingumą; ir ar šis kursas praplėtė studentų tarpkultūrinius gebėjimus. Tyrime dalyvavo 50 studentų. Gauti duomenys atskleidė, kad kultūrinis sąmoningumas buvo viena iš svarbiausių priežasčių, lėmusių šio kurso pasirinkimą; susidomėjimas turkų kultūra buvo mažiau reikšmin-gas. Vertindami kurso reikšmingumą, studentai teigė, kad dėstytojas gerai išmanė savo dalyką ir tai padėjo plėsti jų kultūrinį sąmoningumą; tačiau jų entuziazmas domėtis studijų medžiaga buvo ribotas; respondentų nuomone, ji mažai siejosi su turkų tautos pažinimu. Vertindami kursą respondentai teigė, kad kursas praplėtė jų kultūrines žinias, o tarpkultūriniai gebėjimai buvo mažiau ugdomi. Todėl rekomenduojama, kad universitetai, organizuodami kultūros kursus, siektų juos personalizuoti, kviestų studijuojamos kultūros gimtąją kalbą vartojančius lektorius, naudotų vaizdo ir internetinių šaltinių studijų medžiagą, taip siekdami padėti studentams giliau suprasti studijuojamos kultūros pasaulėžiūrą ir įgyti daugiau patirties bendraujant su užsienio kultūros atstovais.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2016.62
https://hdl.handle.net/20.500.12259/110960
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2016 t. 124, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.