Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110958
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRezvani Kalajahi, Seyed Ali-
dc.contributor.authorAbdullah, Ain Nadzimah-
dc.date.accessioned2020-10-30T08:23:55Z-
dc.date.available2020-10-30T08:23:55Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn2029-0551lt
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15823/p.2016.65lt
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/110958-
dc.description.abstractAccountability systems are important for higher education and are often linked to the credibility of assessment literacy of lecturers. Lecturers are responsible for ‘report cards’ that act as benchmarks of student learning processes and outcomes. Therefore, assessment literacy of lecturers is of prior importance as institutions rely on lecturers to assess students’ content knowledge and skills. The question that arises is whether lecturers have been provided sufficient and appropriate knowledge of assessment methods or whether assessment has been left much to the idiosyncrasies of the lecturers. This study seeks to establish the level of assessment literacy among lecturers and investigate common assessment practices. The methodology involves a survey questionnaire administered to 65 lecturers from different disciplines at a Malaysian public university. Findings show that the state of assessment literacy among lecturers is not at a satisfactory level and that lecturers may have not gone through sufficient assessment training to discharge an important part of their professional responsibility in the context of teaching and learning.lt
dc.description.abstractAukštajame moksle apskaitos sistema yra svarbi ir dažniausiai siejama su pasitikėjimu dėsty-tojų vertinimo kompetencija. Dėstytojai yra atsakingi už „vertinimo lapus“, kurie laikomi pagrin-diniu studentų pažangos ir mokymosi rezultatų rodikliu. Dėstytojų vertinimo kompetencija yra ypač reikšminga studijų procese, nes ugdymo institucijoje pasikliaujama dėstytojų pateikiamu studentų dalyko žinių ir įgūdžių vertinimu. Todėl kyla klausimų: ar dėstytojams suteikiama pa-kankamai ir tinkamų žinių apie vertinimo metodus, ar vertinimo kompetencijos ugdymasis yra paties dėstytojo atsakomybė? Tyrimu siekta nustatyti dėstytojų vertinimo kompetencijos lygį ir ištirti dažniausiai taikomus vertinimo metodus. Tyrimui naudota anketinė apklausa. Apklausti 65 skirtingų studijų dalykų dėstytojai, dirbantys Malaizijos valstybiniame universitete. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dėstytojų vertinimo kompetencija yra žemesnė nei patenkinamo lygio. Tai rodo, kad dėstytojai neturėjo specialaus pasirengimo, ugdančio jų vertinimo kompetenciją kaip svarbią jų profesinės atsakomybės sritį mokymo(si) kontekste.lt
dc.language.isoenlt
dc.relation.ispartofPedagogika, 2016, t. 124, nr. 4, p. 232–248lt
dc.rightsSutarties data 2019-03-22, nr. A1915, laisvai prieinamas internetelt
dc.subjectHigher educationlt
dc.subjectAssessment practicelt
dc.subjectAsessment literacylt
dc.subjectLecturerslt
dc.subjectTypes of as-sessmentslt
dc.subjectLearning outcomeslt
dc.subjectAukštasis mokslaslt
dc.subjectVertinimo praktikalt
dc.subjectVertinimo kompetencijalt
dc.subjectDėstytojailt
dc.subjectVertinimo metodailt
dc.subjectMokymosi pasiekimailt
dc.titleAssessing assessment literacy and practices among lecturerslt
dc.title.alternativeDėstytojų vertinimo kompetencijos vertinimaslt
dc.typejournal articlelt
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2016 t. 124, nr. 4
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.