Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110904
Type of publication: journal article
Author(s): Davidova, Jelena;Zavadska, Galina;Rauduvaitė, Asta;Chuang, Ming Jen
Title: Strategies for the development of 6–8-year-old children’s breathing for singing
Other Title: 6–8 metų vaikų kvėpavimo lavinimo dainavimo metu strategijos
Is part of: Pedagogika, 2017, t. 125, nr. 1, p. 111–121
Date: 2017
Keywords: 6–8-year-old children’s process of singing;Strategies for the development of breath-ing for singing;Exercises;6–8 metų vaikų dainavimo procesas;Kvėpavimo lavinimo strategijos;Pratybos
Abstract: On the basis of the diagnostic results yielded by the international project “The Coordination between Musical Hearing and Vocal Apparatus of 6–8-Year-Old Children during the Process of Singing: Comparative Study in Latvia, Lithuania and Taiwan”, strategies for the development of 6–8-year-old children’s breathing for singing were formulated in three areas (breath support, formation of the sensation of inhalation and exhalation, and breath energy), as well as exercises for the development of correct breathing in singing were devised. Research aim:to design strategies for developing 6–8-year-old children’s breathing for singing.
Lavinant vaikų balsą muzikos pedagogai daugiausia dėmesio kreipia į priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus (6–8 metų) vaikus, kadangi dainavimas jiems yra betarpiškiausia, prieinamiausia ir paveikiausia muzikos mokymosi forma. Mokant vaikus dainuoti ugdomas jų muzikinis mąstymas, lavinama atmintis, vaizduotė, saviraiška, mokomasi susikaupti, sutelkti dėmesį, įsiklausyti. Be įgimto balso tembro, fiziologinių savybių (diapazono, stiprumo), mokantis dainuoti svarbi kantrybė, valia, ištvermė. Dainuodami vaikai mokosi ne tik tiksliai intonuoti, girdėti save ir kitus, bet ir tobulinti kalbėjimo, tarties kultūrą. Mokantis dainuoti, lavėja vaikų kvėpavimas, balso tembras, o įvairiais parengiamaisiais dainavimo pratimais galima pašalinti net kalbos defektus. Tad nuo 2015 m. vykdomo tarptautinio projekto „6–8 metų vaikų muzikinės klausos ir vokalinio aparato koordinacija dainavimo proceso metu: Latvijos, Lietuvos ir Taivano lyginamoji studija“ keliamas tikslas – nustatyti ir palyginti 6–8 metų vaikų dainuojamojo balso ypatumus skirtingose šalyse (Latvijoje, Lietuvoje ir Taivane) ir išnagrinėti 6–8 metų vaikų koordinacijos tarp muzikinės klausos ir balso aparato optimizavimo strategijas.Tyrime dalyvauja 225 6–8 metų vaikai, po 75 Lietuvoje, Latvijoje ir Taivane. Tyrėjai atsitiktiniu būdu pasirinko po vieną ikimokyklinio ugdymo grupę bei po vieną pirmą ir antrą klasę. Kiekvienoje klasėje ar grupėje pasirinkta po 25 vaikus (Rauduvaite, Lasauskiene, Abramauskiene, Davidova ir Chuang, 2016). Vaikų balsai buvo testuojami taikant Vaikų dainuojamojo balso vertinimo skalę (a ng l. Children Singing Voice Measure Scale, CSVMS), kurią sukūrė M-J. Chuangas (2010, 2011a, 2011b, 2012). Diagnostinis tyrimas padėjo nustatyti problemas, kurios kartu yra ir neteisingo intonavimo priežastys. Viena iš jų – kvėpavimo aparato valdymas. Vaikų negebėjimas tinkamai valdyti kvėpavimą veikia ir intonavimo kokybę. Todėl keliamas tyrimo klausimas:kokios mokymo strategijos gali būti taikomos 6–8 metų vaikų kvėpavimo aparato valdymui tobulinti dainavimo proceso metu?Tyrimo tikslas – apibrėžti 6–8 metų vaikų kvėpavimo lavinimo dainavimo proceso metu strategijas. Tyrimo metodai:skirtingų koncepcijų analizė, modeliavimo metodas, pagrįstas pedagogine patirtimi.Tyrimo metu nustatytos būdingiausios kvėpavimo problemos 6–8 metų vaikams: paviršutiniškas kvėpavimas, įkvėpimo trūkumas, kvėpavimas viršutinėje krūtinės dalyje, nepakankamai gilus bei aktyvus įkvėpimas ir iškvėpimas, kvėpavimas keliant pečius, netaisyklinga kūno laikysena.Analizuojant 6–8 metų vaikų dainavimo problemas bei remiantis mokslinės literatūros įžvalgomis, dainavimo ekspertų patirtimi siekta apibrėžti kvėpavimo aparato lavinimo strategijas: kvėpavimo atramą, įkvėpimo ir iškvėpimo koordinavimą, kvėpavimo intensyvumą.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2017.08
https://hdl.handle.net/20.500.12259/110904
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2017 t. 125, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.