Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110879
Type of publication: journal article
Author(s): Juodkaitė - Granskienė, Gabrielė;Herasimenkienė, Gintarė;Žalkauskienė, Anelė;Jurka, Raimundas
Title: Plagiato sampratos problema ir teismo lingvistikoje išskiriami pasinaudojimo svetimu tekstu požymiai
Other Title: Problem of definition of plagiarism and features of usage of other texts identified in forensic linguistics examinations
Is part of: Pedagogika, 2017, t. 126, nr. 2, p. 202–213
Date: 2017
Keywords: Plagiatas;Ekspertinis tyrimas;Autorių teisių pažeidimas;Specialios lingvistikos žinios;Plagiarism;Forensic examination;Breach of author’s rights;Special linguistic knowledge
Abstract: Straipsnio tikslas yra aptarti plagiato kaip etikos reiškinio santykį su teisines pasekmes sukeliančiu autorystės pasisavinimu. Siekiant atskleisti straipsnio tikslą yra pristatoma plagiato samprata bei įtvirtinimas akademinės bendruomenės veiklą reglamentuojančiuose doku-mentuose; yra aptariami baudžiamojoje teisėje įtvirtinto autorystės pasisavinimo požymiai bei jų santykis su plagiato požymiais. Pateikta analize siekiama įrodyti, kad nors plagiatas yra laikomas etikos institutu, tačiau jo negalima nagrinėti atsietai nuo teisinių reiškinių, reglamentuojančių svetimo kūrinio ar idėjos pasisavinimą. Straipsnyje pateikiami plagiato bei teisės pažeidimų autorių teisių srityje turiniai leidžia teigti, kad pasinaudojimo svetimu tekstu požymis yra esminis tiek atskleidžiant plagiato turinį, tiek kvalifikuojant autorių teisių pažeidimus, atitinkamai autorių teisių pažeidimų tyrimuose naudojamos specialios lingvistinės žinios yra ir gali būti taikytinos ir kitų su autorystės idėjų pasisavinimu (plagiato) susijusių atvejų tyrimui. Straipsnyje pateiktos įžvalgos yra aktualios institucijoms, siekiančios užkardyti plagiato reiškinius ir juos ištirti.
The article presents definition of plagiarism used by academic society. Authors also present legal practices used in forensic linguistic examinations to determine breaches of authorship determined in Criminal code. The analysis presented reveals that the fact of determination of breach of author rights reflects also the plagiarism, but no always determinations of plagiarism leads to the determination of offence under Criminal code. Nevertheless, authors define main features of plagiarism, used for determination of breach of authorship which may be used in other academic procedures by different Universities and related institutions.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2017.29
https://hdl.handle.net/20.500.12259/110879
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2017 t. 126, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.