Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110845
Type of publication: journal article
Author(s): Juknytė-Petreikienė, Inga;Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Quality considerations in the internationalization of higher education: the international students’ experiences within joint degree studies
Other Title: Aukštojo mokslo tarptautinės kokybės aspektai: tarptautinių studentų patirtys jungtinio laipsnio studijų metu
Is part of: Pedagogika, 2017, t. 127, nr. 3, p. 205–218
Date: 2017
Keywords: Internationalization;Joint degree studies;Quality of teaching and learning;Qualitative indicators;International students’ experiences;Tarptautinimas;Jungtinio laipsnio studijos;;Dėstymo ir studijavimo kokybė;Kokybiniai rodikliai;Tarptautinių studentų patirtys
Abstract: The paper discusses the considerations on qualitative indicators regarding the quality of the teaching and learning in joint degree studies. Method used for data collection was focus group discussions with students of joint degree programs implemented by seven European universities. Findings revealed that general dimensions on the quality of internationalization are focused on students and academic staff. Following the examination of student experience within joint degree studies in Lithuania, the key challenges faced by joint degree consortiums are highlighted.
Aukštojo mokslo tarptautinės jungtinio laipsnio studijos yra vienas iš svarbiausių Europos aukštojo mokslo plėtros prioritetų. Daugiausia priemonių yra sukurta jungtinio laipsnio studijų programų administravimo kokybei įvertinti kiekybiniais parametrais. Siekiant jungtinio laipsnio studijų integralios kokybės būtina vertinti ir dėstymo bei studijavimo kokybę remiantis kokybiniais indikatoriais, kurie pirmiausia išryškėja analizuojant studentų patirtis. Vykdytame tyrime išsikeltas tyrimo klausimas: „Kokie yra galimi studijų kokybės indikatoriai jungtinio laipsnio studijose atsižvelgiant į studentų patirtis tarptautinėse studijose?“ Tyrimo tikslas buvo atskleisti tarptautinių studentų patirtis, susijusias su dėstymo ir studijavimo procesais jungtinio laipsnio studijose. Straipsnyje pristatomas tarptautinių studijų dėstymo ir studijavimo kokybės vertinimo kokybinis tyrimas, kuriame atlikti sutelktų grupių interviu su 21 studentu, studijavusiu septynių Europos universitetų įgyvendinamas jungtinio laipsnio studijų programas. Duomenų analizei taikyta kokybinė turinio analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad problemos, su kuriomis susiduria studentai, yra šios: tarpkultūrinių kompetencijų plėtotė, dėstymo ir studijavimo lankstumas pagal tarptautinių studentų poreikius, studentų kompetencijų plėtotė praktinėse situacijose tarptautiniame kontekste ir akademinio bendradarbiavimo klimatas tarp aukštųjų mokyklų tarptautinėje aplinkoje.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2017.49
https://hdl.handle.net/20.500.12259/110845
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2017 t. 127, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.