Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1108
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kelli, Aleksei;Mets, Tõnis
Title: Are hi-tech “born-global-s” really born global?
Other Title: Ar „globaliomis gimusios“ aukštųjų technologijų įmonės tikrai yra globalios iš prigimties?
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai, 2011, nr. 59, p. 81-94
Date: 2011
Keywords: Hi-tech small and medium sized enterprise (HSME);Aukštųjų technologijų smulki ir vidutinė įmonė;Globalization process;Business model;Globalizacijos procesas;Verslo modelis
Abstract: The concepts of “born global” and a business model of the hi-tech small and medium sized enterprises (HSME) are very topical for small open economy countries. The paper aims to conceptualise the environment and processes preceding implementation of a business model for becoming global by HSMEs. The empirical study based on seven cases representing ICT and biotech companies demonstrates different knowledge accumulation and learning periods preceding their globalization, and absence of clear boundaries between their business models.
Aukštųjų technologijų smulkių ir vidutinių įmonių „globalaus gimimo“ ir verslo modelio sąvokos yra labai aktualios mažoms atviros ekonomikos šalims. Straipsnio autoriai bando suvokti aplinką ir procesus vykstančius iki verslo modelio įgyvendinimo, kuomet aukštųjų technologijų smulkios ir vidutinės įmonės siekia tapti globaliomis. Empirinis tyrimas, paremtas septynių informacijos ir komunikacijos technologijų bei biotechnologijų bendrovių analize, išryškina skirtingus žinių kaupimo ir mokymosi laikotarpius iki jų globalizacijos ir aiškių ribų tarp jų verslo modelių nebuvimą.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1108
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1108
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2011, nr. 59

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

50
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.