Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110793
Type of publication: journal article
Author(s): Ruškytė, Džiuljeta
Title: Efficiency of student mini-company developing personal qualities
Other Title: Mokomosios mokinių bendrovės veiksmingumas ugdant asmenines savybes
Is part of: Pedagogika, 2018, t. 130, nr. 2, p. 148–164
Date: 2018
Keywords: Personal qualities;Student mini-company;Efficiency;Entrepreneurship education;Exploratory factor analysis;Asmeninės savybės;Mokomoji mokinių bendrovė;Tiriamoji faktorinė analizė;Veiksmingumas;Verslumo ugdymas
Abstract: On the basis of scholarly literature analysis, the article discusses the structural components of personal qualities that are developed most participating in activities of student mini-company (hereinafter – SMC). Applying the exploratory factor analysis (EFA), the evaluation of personal qualities of school learners, who participated in SMC activities, was conducted and the efficiency of SMC was substantiated separately evaluating structural components of personal qualities divided into relevant structural groups: Qualities of self-confidence, motivation and acti-vity, Leadership qualities, Managerial qualities and Personal self-expression qualities. The results showed that participation in the activities of SMC has a considerable influence on development of school learners’ personal qualities. The EFA results of development of personal qualities through SMC activities disclosed that out of the four distinguished groups of personal qualities the school learners developed the qualities of self-confidence, motivation and activity best. The evaluation of 18 personal qualities revealed that diligence, ambitiousness, initiative, independence, activity and resourcefullness were developed best, whereas critical-analytical thinking was developed least.
Remiantis mokslinės literatūros analize, straipsnyje aptariami mokinių mokomųjų bendrovių (MMB) veikloje labiausiai ugdomų asmeninių savybių struktūriniai komponentai.Mokinių anketinės apklausos statistinių duomenų analizė atlikta ir sudarytų asmeninių savybių parametrai vertinti taikant IBM® SPSS® Statistics for Windows 22.0 (SPSS) specializuotą statistinę programą.Tiriamoji faktorinė analizė (angl. Exploratory Factor Analysis, EFA) taikyta MMB veikloje ugdomų asmeninių savybių struktūrinių komponentų tarpusavio ryšiams nustatyti ir, remiantis tais ryšiais, klasifikuoti juos pagal tam tikrus požymius į atitinkamus latentinius faktorius. Mokinių asmeninių savybių, ugdomų vykdant MMB veiklą, tyrimui, buvo atrinkta ir analizuojama 18 asmeninių savybių. Taikant EFA atliktas MMB veikloje dalyvavusių mokinių asmeninių savybių vertinimas ir pagrįstas MMB veiksmingumas atskirai įvertinus asmeninių savybių struktūrinius komponentus, suskirstytus į atitinkamas struktūrines grupes: Pasitikėjimo savimi, motyvacijos ir veiklumo, Lyderio, Va dyb i n e s ir Asmens saviraiškos savybes.Tyrimo rezultatai atskleidė, jog dalyvavimas MMB veikloje daro didelį poveikį mokinių asmeninių savybių ugdymui(si). Asmeninių savybių ugdymo vykdant MMB veiklą EFA rezultatai parodė, kad iš keturių išskirtų asmeninių savybių grupių mokiniai geriausiai išsiugdę Pasitikėjimo savimi, motyvacijos ir veiklumo savybes. Didžiausi faktoriniai svoriai rodo, kad iš Pasitikėjimo savimi, motyvacijos ir veiklumo savybiųmokiniai geriausiai išsiugdę veiklumą, iš Lyderio savybių – ambicingumą, iš Vadybinių savybiųgerai išsiugdę iniciatyvumą, savarankiškumą ir aktyvumą, iš Asmens saviraiškos savybių – išradingumą. Silpniausiai iš visų vertintų asmeninių savybių mokiniai yra išsiugdę kritinį ir analitinį mąstymą.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2018.28
https://hdl.handle.net/20.500.12259/110793
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 130, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.