Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110747
Type of publication: journal article
Author(s): Davidova, Jelena;Zavadska, Galina;Rauduvaitė, Asta;Chuang, Ming-Jen
Title: Strategies for developing 6–8 year-old children’s singing intonation
Other Title: 6–8 metų amžiaus vaikų intonavimo lavinimo dainavimo metu strategijos
Is part of: Pedagogika, t. 128, nr. 4, p. 217–231
Date: 2017
Keywords: Process of teaching singin;Intonation;Strategies;Didactic material;6–8 metų vaikų dainavimo procesas;Intonavimas,;Strategijos;Didaktinė medžiaga.
Abstract: On the basis of the diagnostic study carried out in the framework of the inter-national project “Coordination between 6–8 Year-Old Children’s Musical Hearing and Vocal Apparatus during the Process of Singing: Comparative Study in Latvia, Lithuania and Taiwan” the following problems were defined for those involved in the experiment in Latvia: children’s voice diapason and intonation (undeveloped voice diapason, which does not at large surpass quarto-tertian; inaccurate intonation of melody, bordering “speaking voice”; intonation of the general ascending and descending movement of melody by inaccurate inner filling), typical cases of inaccurate intonation in the process of singing at every age group of children; as well as strategies and didactic material was elaborated for forming and developing singing intonation at different stages of 6–8 year-old children in the framework of case study.
Dainavimas yra viena iš pagrindinių vaiko muzikinio ugdymo formų, daranti didelę įtaką bendram vaiko ugdymuisi (Welch, 1991; Hennessy, 2002; Pribujsienė, Uloza ir Kardisiene, 2011; Davidova, Zavadska, Šeršņova, Rauduvaite ir Chuang, 2015). Nepaisant vaikų dainavimo mokymosi studijų gausos, stokojama empirinių tyrimų apie 6–8 metų amžiaus vaikų muzikinės klausos įtaką lavinant dainuojamąjį balsą. Nuo 2015 m. vykdomo trišalio tarptautinio projekto „6–8 metų amžiaus vaikų muzikinės klausos ir balso aparato koordinacija dainavimo proceso metu: lyginamoji studija Latvijoje, Lietuvoje ir Taivane“ tikslas – apibrėžti 6–8 metų amžiaus vaikų muzikinės klausos ir balso aparato koordinacijos dainavimo proceso metu mokymosi strategijas (kryptis) ir patikrinti jas eksperimentiškai.Tarptautinio projekto tyrime dalyvauja 225 6–8 metų vaikai, po 75 Lietuvoje, Latvijoje, Taivane. Atsitiktiniu būdu buvo pasirinkta po vieną ikimokyklinio ugdymo grupę bei po vieną pirmą ir antrą klasę pradinio ugdymo mokyklose. Kiekvienoje klasėje ir grupėje pasirinkta po 25 vaikus (Rauduvaite et al., 2016). Vaikų balsai buvo testuojami taikant Vaikų dainuojamojo balso vertinimo skalę (Chuang, 2010, 2011a, 2011b, 2012). Tyrimu nustatytos 6–8 metų amžiaus vaikų netikslaus intonavimo dainavimo metu priežastys: siauras balso diapazonas (iki kvartos apimties), dainavimas „šnekamuoju balsu“, nepakankamas garso aukščio suvokimas keičiantis melodinei linijai; ir apibrėžtos vaikų intonavimo lavinimo dainavimo metu strategijos: tikslesnės intonacijos formavimas jau pirminiame vaikų muzikinio ugdymo etape; specialūs dainavimo pratimai, padedantys reguliariai lavinti intonavimą, intonavimo koordinacijos fiksavimas.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2017.64
https://hdl.handle.net/20.500.12259/110747
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2017 t. 128, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.