Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1106
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLevišauskaitė, Kristina-
dc.contributor.authorKoncevičienė, Inga-
dc.contributor.authorŠčerbina-Dalibagienė, Siuzana-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-09-21T10:40:04Z-
dc.date.availablenull-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.issn13921142-
dc.identifier.otherVDU02-000012236-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1106/1/ISSN2335-8750_2012_N_62.PG_41-52.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/1106-
dc.description.abstractIntensyvėjant kapitalo rinkų globalizacijai ir didėjant galimybėms bendrovėms veikti už nacionalinės šalies ribų, korporatyvinis valdymas, užtikrinantis investuotojų ir kitų į investavimo procesą įtrauktų asmenų interesų apsaugą, tampa vienas svarbiausių veiksnių, siekiant sukurti veiksmingas ir konkurencingas kapitalo rinkas. Mokslinėje literatūroje daug dėmesio skiriama vidiniams korporatyvinio valdymo mechanizmams tokiems, kaip bendrovės valdymo sistema, bendrovės nuosavybės ir kontrolės klausimai, bei korporatyvinio valdymo įtakos bendrovių veiklos rezultatams analizei. Vis dėlto, empirinių tyrimų, analizuojančių korporatyvinio valdymo reglamentavimo poveikį kapitalo rinkų veiklos rezultatams makro lygmenyje, pasigendama. Straipsnyje siekiama nustatyti korporatyvinio valdymo reglamentavimo ES šalyse ekonomines pasekmes. Darbe analizuojamas naujų ES direktyvų, reglamentuojančių korporatyvinį valdymą, perkėlimo į nacionalinę teisę poveikis kapitalo rinkų veiklai ES šalyse. Analizė atliekama vienos iš naujai priimtų direktyvų, kuri susijusi su investuotojų interesų apsauga, pavyzdžiu – direktyva dėl įmonių perėmimo. Darant prielaidą, kad šios direktyvos įgyvendinimas ES šalyse turėtų užtikrinti didesnį kapitalo rinkų likvidumą, rinkos kapitalizacijos ir apyvartos augimą, darbe atlikta kelių pasirinktų ES šalių kapitalo rinkų (Londono, Deutsche Börse ir Nasdaq OMX Vilnius) indeksų, kapitalizacijos ir apyvartos pokyčių palyginamoji analizė prieš ir po direktyvos dėl įmonių perėmimo įgyvendinimo. Tyrime buvo vertintos 2 hipotezės. Tikrinant hipotezę H1, jog ES direktyvų, reglamentuojančių korporatyvinį valdymą, įvedimas teigiamai įtakoja ES šalių kapitalo rinkų veiklą, buvo patvirtinta. [...]lt
dc.description.abstractThe paper focuses on economic consequences of corporate governance regulation in EU countries. The study examines the impact of the introduction of new EU directives regulating corporate governance issues to the EU countries capital markets performance. The analysis is based on the Takeover directive. In order to assess capital markets performance changes before and after the transposition of abovementioned directive, the trends of stock-price indexes, market capitalization and turnover in selected EU countries were analyzeden
dc.description.sponsorshipFinansų katedra-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 41-52-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofOrganizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, T. 62-
dc.relation.isreferencedbyBusiness Source Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyCentral & Eastern European Academic Source (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyProQuest-
dc.relation.isreferencedbyVINITI-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.rightsSutarties data 2013-04-17, nr. A1219, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectKorporatyvinis valdymaslt
dc.subjectReguliavimaslt
dc.subjectKapitalo rinkoslt
dc.subjectESlt
dc.subjectCorporate governanceen
dc.subjectRegulationen
dc.subjectCapital marketsen
dc.subjectEUen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleThe influence of corporate governance regulation on the capital markets performance : the EU caseen
dc.title.alternativeKorporatyvinio valdymo reglamentavimo įtaka kapitalo rinkų veiklos rezultatams: ES atvejisen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation21-
dc.date.updated2019-11-08T11:52Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "12236"}, "publisher": {"other": ["Vytauto Didžiojo universiteto leidykla"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-1142"], "code": "S4", "subject": ["S003"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1106/1/ISSN2335-8750_2012_N_62.PG_41-52.pdf", "https://hdl.handle.net/20.500.12259/1106"], "country": "LT", "language": "en", "area": "S", "original": true, "pages": 12, "sheets": 0.857, "timestamp": "20191108115219.0", "account": {"year": 2012, "late": false}, "na": 3, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Ekonomikos ir vadybos fakultetas", "id": "02", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Finansų katedra", "id": "0204", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "15CFC094F5A01462DF26F78445769FA0", "lname": "Levišauskaitė", "fname": "Kristina", "status": "1", "orcid": "0000-0002-6276-6779", "name": "Levišauskaitė, Kristina"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Ekonomikos ir vadybos fakultetas", "id": "02", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Finansų katedra", "id": "0204", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "6DD904A941D7DB78EF1775A032E59D57", "lname": "Koncevičienė", "fname": "Inga", "status": "0", "name": "Koncevičienė, Inga"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Ekonomikos ir vadybos fakultetas", "id": "02", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Finansų katedra", "id": "0204", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "0F0985EC6D4048B8235364D36A0D9511", "lname": "Ščerbina-Dalibagienė", "fname": "Siuzana", "status": "0", "name": "Ščerbina-Dalibagienė, Siuzana"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptFinansų katedra-
crisitem.author.deptFinansų katedra-
crisitem.author.deptFinansų katedra-
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2012, nr. 62
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

73
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.