Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110653
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Uselis, Nobertas;Viškelis, Jonas;Lanauskas, Juozas;Liaudanskas, Mindaugas;Janulis, Valdimaras;Kviklys, Darius
Title: Planting distance affects apple tree growth, fruit yield and quality
Other Title: Sodinimo atstumų įtaka obelų augimui, vaisių derliui ir kokybei
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture. Akademija (Kėdainių r.), 2020, t. 107, nr. 4
Extent: p. 367–372
Date: 2020
Keywords: Malus × domestica Borkh;Sodinimo sistema;Vaisių biocheminė sudėtis;Vaisių spalva;Fruit biochemical composition;Fruit colour;Malus × domestica;planting system
Abstract: Sodinimo atstumų įtakos žemaūgių obelų augimui, produktyvumui ir vaisių kokybei tyrimas buvo atliktas 15–18 metų amžiaus sode, įveistame Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute. Veislės ‘Auksis’ obelys su P 60 poskiepiu buvo pasodintos 3 × 1,5, 3 × 1,25, 3 × 1,00 ir 3 × 0,75 m atstumais. Padidėjus sodinimo tankumui, sumažėjo pavienių vaismedžių augimas, generatyvinis vystymasis ir derlius. Priešingi rezultatai buvo gauti šiuos rodiklius vertinant ploto vienete. Derlingumas ir vaisių kokybė buvo matuoti dviejuose vainiko aukščiuose: 0–1,5 ir 1,5–2,5 m. Vaismedžių vainiko viršutinėje dalyje vaisiaus vidutinė masė ir skersmuo buvo didesni, o spalva intensyvesnė ir mažiau priklausė nuo vaismedžių sodinimo tankumo. Vainiko apatinėje dalyje vaisių kokybė buvo prastesnė, didėjant vaismedžių tankumui ji dar blogėjo. Sodinimo atstumas turėjo esminės įtakos cukraus, tirpių sausųjų medžiagų ir sausųjų medžiagų kaupimuisi – rečiau pasodintame sode šių biocheminių junginių vaisiuose buvo daugiau. Ir atvirkščiai, didesnis fenolinių junginių ir triterpenų kiekis buvo nustatytas vaisiuose, užaugintuose tankiau pasodintame sode. Geriausias veislės ‘Auksis’ obelų su P 60 poskiepiu derlingumas ir vaisių kokybė pilnai derant gauti 3 × 1,25 m atstumu įveistame sode
A study on the influence of planting distances on the growth, productivity and fruit quality of dwarf apple trees in a 15- to 18-year-old orchard was carried out at the Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry. Trees of the apple (Malus × domestica Borkh) cultivar ‘Auksis’ on rootstock P 60 were planted at distances of 3 × 1.5, 3 × 1.25, 3 × 1.00 m and 3 × 0.75 m. With increasing density of fruit trees, single-tree growth, generative development and yield were significantly reduced. The opposite results were obtained when these parameters were evaluated per unit area. Yield and fruit quality measurements were made at two canopy heights: 0–1.5 and 1.5–2.5 m. In the upper part of the fruit tree canopy, fruit average weight and diameter were higher, while the colour was more intense and less dependent on the planting density of fruit trees. In the lower part of the canopy, fruit quality was inferior and with increasing fruit tree density it further deteriorated. Planting distances had a significant effect on the accumulation of sugar, soluble solids and dry matter content: greater planting distances resulted in increased sugar content from 10.97% to 11.90%, soluble solids – from 12.30% to 13.17% and dry matter content – from 13.80% to 14.80%. Conversely, higher accumulation of phenolic and triterpenic compounds in apple fruits was found with decreasing planting distances. A significant increase of phenolic compounds from 2.91 up to 4.03 mg g-1 DW (dry weight) was recorded at the upper part of the canopy, while an increase of triterpens from 12.9 up to 16.07 mg g-1 DW – at the lower part of the canopy. The best productivity and fruit quality of ‘Auksis’ apple trees on P 60 rootstock at the full bearing stage were obtained, when fruit trees had been spaced at 3 × 1.25 m
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/1074_str47/
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.64 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.