Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110139
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Stukas, Rimantas;Dobrovolskij, Valerij;Adomaitis, Saulius
Title: Visuomenės sveikatos studentų gyvensena ir fizinis aktyvumas
Other Title: Public health students lifestyle features and physical activity
Is part of: Sporto mokslas, 2012, nr. 4, p. 50-55
Date: 2012
Keywords: Studentų gyvensena;Studentų fizinis aktyvumas;Students lifestyle features;Students physical activity
Abstract: Vienas pagrindinių žmogaus sveikatą lemiančių veiksnių yra jo gyvensena. Gyvensena apima mitybos, fizinio aktyvumo, tabako bei alkoholio vartojimo ir kitus įpročius. Šie įpročiai tarpusavyje glaudžiai susiję ir daro įtaką žmogaus sveikatai. Ypač svarbu, kad tinkami įpročiai susiformuotų kuo jaunesniame amžiuje, kai žmogus priima daugiausia informacijos, formuoja savo gyvenimo būdą. Visuomenės sveikatos studentai – būsimieji specialistai, jie turėtų rengtis ne tik šiuolaikiškai spręsti globalias visuomenės sveikatinimo problemas, bet ir patys sveikai gyventi, saugoti savo sveikatą, ja rūpintis ir būti pavyzdžiu aplinkiniams. Darbo tikslas – įvertinti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto visuomenės sveikatos studentų gyvensenos ypatumus ir fizinį aktyvumą. Tyrimas atliktas 2012 metų kovo mėnesį. Duomenims rinkti naudotas anoniminės anketinės apklausos metodas. Apklausti 128 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto visuomenės sveikatos studentai. Statistinė duomenų analizė atlikta taikant SPSS Statistics 16.0. Tyrimo rezultatai parodė, kad beveik pusė visuomenės sveikatos studentų savo mitybą vertina kaip netinkamą. Dauguma tiriamųjų laikosi mitybos režimo ir maitinasi 3–4 kartus per dieną, tačiau nereguliariai, be to, užkandžiauja tarp pagrindinių valgymų. Tik penktadalis respondentų suvartoja pakankamą kiekį šviežių daržovių. Trečdalis respondentų visai nevartoja žuvies ar jos produktų. Greito maisto restoranuose lankosi dauguma studentų. Dauguma tiriamųjų yra per mažai fiziškai aktyvūs, o sporto klubuose lankosi tik ketvirtadalis apklaustų studentų. Alkoholinius gėrimus vartoja didžioji dalis studentų: vaikinai dažniau vartoja alų ir stipriuosius alkoholinius gėrimus, o merginos – vyną. Daugiau kaip pusė visuomenės sveikatos studentų – nerūkantys, o rūkantieji dažniausiai surūko 1–4 cigaretes per dieną.
One of the main human health affecting factors is its lifestyle, which contains diet, physical activity, usage of alcohol, tobacco and other habits. These habits are closely related and affect human health. It is crucial, to form correct habits at early age, when an individual forms his lifestyle and is at the climax of his learning abilities. Public health students, future specialists should both be prepared to solve global health problems in a modern society and lead a healthy lifestyle themselves, to cherish their own well-being and set an example, to the others. Research purpose: to evaluate Vilnius University Faculty of Medicine Public health students' lifestyle features and physical activity. The research was carried out on March 2012. Lifestyle tendencies were examined on the basis of a questionnaire. 128 students from Medicine Faculty Public health studies program were participating in the survey. The statistic data analysis was done by using SPSS Statistics 16.0. Research results have shown that the majority (83,6%) of public health students don’t keep up with the proper diet regime; although they feed themselves 3-4 times a day. Mostly (97,7%) students tend to snack in between their regular meals. Only one fifth (20,3%) of the surveyed people eat sufficient amount of fresh vegetables. Half (50%) of students consume grain-based products every day. One third (32%) does not consume any fish or sea food. The majority of the interviewed individuals consume dietary supplements (82%), use iodized salt (69,5%) add extra salt to their regular meals (57,8%). Only a fifth (20,3%) of the students drink adequate amount of water per day. Most (75%) of the students have a normal weight; although there are more underweight females (19,3%), than males (5,3%). The majority (81,2%) of surveyed people are not physically active enough; men tend to engage in physical activity more often than women. One fourth (25%) of students are regular sports gym attenders; more often men (52,6%), than women (20,2%). Alcohol is consumed by a majority of students; men tend to indulge beer and spirits, while women tend to drink more wine. More than a half (62,5%) of the interviewed students are non-smokers. Women (33%) tend to use tobacco less often than men (63,2%). First year masters degree students tend to smoke the least (16,7%). Students, who smoke consume 1-4 cigarettes a day (66,7%).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/110139
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2012, Nr. 4

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.