Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109777
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Raudeliūnaitė, Rita;Steponėnienė, Eglė
Title: Challenges for primary school teachers in ensuring inclusive education for children with autism spectrum disorders
Other Title: Iššūkiai, kylantys pradinių klasių mokytojams, užtikrinant autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų įtraukųjį ugdymą
Is part of: Pedagogika, 2020, t. 138, nr. 2, p. 209-225
Date: 2020
Keywords: Children with autism spectrum disorders;Inclusive education;Primary school;Teachers;Challenges;Autizmo spektro sutrikimus turintys vaikai;Įtraukusis ugdymas;Pradinė mokykla;Mokytojai;Iššūkiai
Abstract: The article presents the results of a qualitative study revealing the challenges faced by primary school teachers in ensuring inclusive education for children with autism spectrum disorders (hereinafter ASD) in mainstream classrooms. Teachers face the following challenges: problem behaviour of children with ASD, difficulty in engaging children with ASD in the classroom community and common activities, difficulties in collaborating with other teachers, education support professionals, and parents.
Šiame straipsnyje pateikiami kokybinio tyrimo duomenys, atskleidžiantys išsšūkius, kylančius pradinių klasių mokytojams, užtikrinant ASS turinčių vaikų įtraukųjį ugdymą. Tyrimas atskleidė, kad mokytojams stinga kompetencijų dirbti su ASS turinčiais vaikais. Nemenkus iššūkius mokytojams kelia probleminis ASS turinčių vaikų elgesys: sunku supranti šių vaikų probleminio elgesio priežastis, valdyti probleminį bei ugdyti pozityvų elgesį. Mokytojams kyla sunkumų įtraukiant ASS turinčius vaikus į klasės bendruomenę, bendrą veiklą. Tam turi įtakos ASS turinčių vaikų bendravimo sunkumai, pasikartojantis, stereotipinis elgesys, interesai, veikla; kiti vaikai nesupranta ASS turinčių vaikų, juos atstumia, skriaudžia; mokytojams stinga žinių, kaip ugdyti ASS turinčių vaikų socialinius įgūdžius. Mokytojai patiria iššūkius organizuodami mokymo(si) procesą klasėje: sunku planuoti veiklą, didelėse klasėse sunku individualizuoti ugdymo procesą, stinga priemonių, metodinių leidinių, specialistų pagalbos siekiant užtikrinti įtraukųjį ASS turinčių vaikų ugdymą. Mokytojams kyla bendradarbiavimo su kitais pedagogais, specialistais sunkumų dėl kai kurių pedagogų ir specialistų medicininio požiūrio į negalią, stinga komandos periodinių susitikimų. Mokytojai turi bendradarbiavimo su ASS turinčių vaikų tėvais sunkumų dėl nepamatuotų tėvų lūkesčių, problemų neigimo ar slėpimo, jų negebėjimo atpažinti vaikui kylančių problemų, tėvų neįgyvendinamų susitarimų.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2020.138.12
https://hdl.handle.net/20.500.12259/109777
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2020 t. 138, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

10
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.