Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109697
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaicekauskienė, Violeta
Title: Specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos modelis
Other Title: Positive socialization model for children with special needs
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, Nr. 5 (16)
Extent: p. 73-80, 147-154
Date: 2008
Keywords: Specialiųjų poreikių vaikai;Dalyvumas;Funkcionavimas;Pozityviosios socializacijos modelis;Socialinė interiorizacija;Socialinė adaptacija;Children with special needs;Participation;Functioning;Positive socialization model;Social interiorisation;Social adaptation
Abstract: Straipsnyje aptariamos teorinės specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos prielaidos: socializaciją nulemiančių veiksnių , požymių ir sąlygų įvairovė, pateikiami ir pagrindžiami sutrikusio intelekto vaikų pozityviosios socializacijos modelio struktūriniai elementai, atskleidžiami jų įgyvendinimo ypatumai, organizuojant vaikų gyvenimą bei socializaciją praktinėje veikloje vienoje iš bendruomeninio naujo tipo socialinių institucijų, kurioje gyvena sutrikusio kai nuo gimimo likę be tėvų globos. Tyrinėjamas socializacijos procesas apėmė 10-ies metų laikotarpį, per kurį socializacijos modelio sudėtinių dalių pagrįstumas buvo tikrinamas daugeliu įvairių vaiko veiklos sričių tyrimais, patvirtinusiais sudaryto sutrikusio intelekto vaikų socializacijos modelio teisingumą bei efektyvumą. Tyrimų rezultatų pagrindu pateikiamos pagrindinių socializacijos veiklų, įtakojančių pozityviąją socializaciją, sąlygos, o taip pat neįgalių vaikų ugdymo bei lavinimo pedagoginiai-socialiniai metodai bei būdai, naudingi praktiniam socializacijos modelio įgyvendinimui
The article deals with the theoretical preconditions of socialization of children with special needs: the diversity of factors, features and conditions determining socialization, the structural elements of socialization model for children with mental disorders are presented and grounded, the peculiarities of their implementation are disclosed when organizing their life and socialization in practical activity in one of new type social institutions where the children with mental disorders live remaining without parents’ care since their birth. The period of 10 years of socialization is researched during which the validity of elements of socialization model was checked by researches of various children activities spheres that grounded the effectiveness and correctness of presented socialization model for children with mental disorders. This is illustrated by the analysis of the data of the empirical research for children with mental disorders where the adaptation of behaviour in socialization sphere of 40 children with mental disorders living in social institution is evaluated. On the basis of the research results the conditions of the main socialization activities influencing socialization are presented as well as the communication preconditions of the handicapped children and pedagogical and social methods of their development, relation with the environment, formation and modification of social behaviour, which is useful for the practical implementation of socialization model
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109697/1/ISSN2351-6011_2008_V_16.PG_73-80.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/109697
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2008, t. 16
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.