Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109259
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Pružinska, Jana
Title: Social and educational aspects of family mediation
Other Title: Šeimos mediaci jos socioedukaciniai aspektai
Is part of: Socialinis ugdymas, 2013, t. 35, nr. 3, p. 167-180
Date: 2013
Keywords: Family mediation;Transformative mediation;Potential of mediation;Educational consequences;Mediation;Šeimos mediacija (tarpininkavimas);Social skills;Tarpininkavimo potencialas;Švietimo pasekmės;Tarpininkavimas;Socialiniai įgūdžiai;Transformuojamasis tarpininkavimas
Abstract: The authoress focuses her attention on the social and educational consequences of family mediation. Besides the main goal of mediation, to reach the agreement between conflicting parties in family, the authoress points out that there are others benefits for participants of mediation, for the family as a whole and at last for the public where it can restore and keep public peace (Guide to social mediation concerning public space. 2012). Set of skills can be developed which can help individuals to cope with difficult situations in their life within the family and outside as well. Thy can learn how to communicate more effectively, how to develop mutual understanding among members of family, how to speak about their needs and how to make space for satisfying these needs. The capacity to deepen self-understanding is addressed as well. Mediation process provides a pattern for conflicting parties how to relate to each other in demanding situation in order to reach conclusion acceptable for all. Because of these positive effects of mediation experience the family can be helped by improvement of its climate, relationships and many times can be preserved. Survey done on the sample of social work student brings similar results. Social mediation as a tool for restoring peace in public space enables the same within the local community or region.
Autorė savo straipsnyje daugiausia dėmesio skiria šeimos socialiniam ir švietimo tarpininkavimui (mediacijai). Be pagrindinio tikslo – pasiekti konfliktuojančių šeimos narių susitarimą, autorė atkreipia dėmesį, kad yra ir kitų mediacijos būdų, kad būtų išlaikyta šeimos vienybė, atkuriama taika šeimoje (socialinio tarpininkavimo (mediacijos) per viešąją erdvę, 2012). Nustatyta, kad gali būti suformuoti įgūdžiai, kurie gali padėti žmonėms susidoroti su sudėtingomis situacijomis šeimoje ir už jos ribų, taip pat gyvenime. Jie gali padėti išmokti efektyviau bendrauti, ugdyti šeimos narių tarpusavio supratimą, išmokyti kalbėti apie savo poreikius ir tenkinti šiuos poreikius, stiprinti savivokos gebėjimus. tarpininkavimo procesas suteikia konfliktuojančioms šeimos šalims galimybę surasti tinkamą modelį. dėl šių teigiamų tarpininkavimo patirčių šeima gali pradėti gerinti savo bendravimo mikroklimatą, santykius. atlikus socialinio darbo studentų apklausą gauti panašūs rezultatai. socialinis tarpininkavimas, kaip atkurti taiką viešojoje erdvėje, ir yra tinkama pagalbos šeimoms ir bendruomenėms priemonė.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/109259
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2013, t. 35, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

7
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.