Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109245
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Misiūnienė, Giedrė;Tumosaitė, Giedrė
Title: Daugiafunkcių centrų veiklos prielaidos ir galimybės
Other Title: Preconditions and possibilities of multifunctional centers
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Verslumas ir sumanumas socialinėse inovacijose. , 2013, Nr. 2 (34)
Extent: p. 121-138
Date: 2013
Keywords: Daugiafunkcis centras;Kaimo bendruomenė;Švietimo prieinamumas;Švietimo ir socialinės paslaugos;Socioedukacinė ir kita pagalba per veiklą;Mokymosi visą gyvenimą galimybė;Multifunctional center;Rural community;Accessibility of education;Educational and social services;Socio-educational and other support through activities;A lifelong learning dimension
Abstract: Sprendžiant nepakankamos švietimo paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse problemą, Lietuvoje kuriami daugiafunkciai centrai, kurių paskirtis – tenkinti vietos bendruomenės edukacinius, kultūrinius, socialinius poreikius, telkiant valstybinius ir privačių finansų ir intelekto išteklius. Daugiafunkciai centrai turėtų padėti kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo, apimančio įvairaus amžiaus gyventojų grupes ir jų poreikius, koncepciją. Straipsnyje analizuojama daugiafunkcių centrų ir jiems savo veikla artimiausių įstaigų socioedukacinės veiklos organizavimo patirtis užsienio šalyse, pateikiamos daugiafunkcių centrų galimos veiklos ir tendencijos Lietuvoje. Pristatoma teorinė universalių daugiafunkcių centrų veiklos tarptautinės patirties analizė. Straipsnis paremtas atliktu kokybiniu tyrimu, taikant ekspertų metodą. Analizuojant empirinio tyrimo rezultatus išryškinamos atsiradimo priežastys, paskata jiems steigti Lietuvoje, išryškinamos galimos universalių daugiafunkcių centrų veiklos kryptys (sritys), paskirtis, perspektyvos
In order to solve the lack of quality, supply and accessibility of educational services in Lithuanian rural areas there are universal multifunctional centres being developed with the purpose to meet educational, social and cultural needs of local communities accumulating public and private financial and intelectual resources. These multifunctional centers should help to design, implement and develop the modern concept of education covering different age groups and their needs. The article analyzes socio-educational experiences of foreign multifunctional centers and institutions that are similar to them; it also outlines tendencies and potential activities of Lithuanian multifunctional centers. The article also presents a theoretical analysis of the international experience of multifunctional centers. It is based on a qualitative research approach with experts’ interviews. The analysis of the results of the research highlights the causes and incentives for the establishment of universal multifunction centers in Lithuania, possible directions of activities (areas), purposes and perspectives
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109245/1/ISSN2351-6011_2013_V_34_N_2.PG_121-138.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/109245
Affiliation(s): Ugdymo plėtotės centras, giedre.tumosaite@upc.smm.lt
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2013, t. 34, nr. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

29
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.