Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109236
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Daly, James
Title: Social innovations and partnerships for strengthening social cohesion: teacher education and globalization
Other Title: Socialinės inovacijos ir partnerystė socialinei sanglaudai stiprinti: mokytojų rengimas ir globalizacija
Is part of: Socialinis ugdymas, 2013, t. 33, nr. 1, p. 59-71
Date: 2013
Keywords: Structured academic controversy (SAC);Technology;Multiple perspectives;Struktūruota akademinė kontraversija;Technologijos;Multidimensinė perspektyva
Abstract: This paper describes the work of three universities in three countries involved in reforming teacher education to address this situation. Faculty in each have built a program founded on the belief that international work creates opportunities for teacher education candidates to discuss issues and plan projects from multiple perspectives. The methods involved in this work build experiences and skills that can be used in the future classrooms of these candidates. These efforts recognize that international activities and projects present challenges. Exploring topics and issues of international importance from diverse viewpoints makes such work controversial, and linguistic differences offer the possibility of misunderstanding. These and other challenges, left unaddressed can lead to conflict. Thus there was a recognized need for preparing teacher education candidates competent in dealing with conflict.
Straipsnyje pristatoma ir analizuojama trijų universitetų (Lietuvos edukologijos, Vilnius; Seton Hall, Naujasis Džersis, JAV ir Borys Grinchenko, Kijevas, Ukraina) bendradarbiavimo patirtis atnaujinant ir aktualizuojant mokytojų rengimą. Šiųuniversitetų dėstytojai sukūrė ir išbandė demokratinio ugdymo modulį, kuris remiasi šiuolaikinių problemų multidimensiniu svarstymo pobūdžiu. Programa buvo kuriama įsitikinus, kad tarptautinis dėstytojų ir studentų bendradarbiavimas sudarys efektyvesnes sąlygas mokytojų rengimo tobulinimui, atsižvelgiant į globalizacijos procesus. Studijų modulio pagrindą sudarė pasaulyje žinoma Struktūruotos akademinės kontraversijos metodika (SAC), leidžianti dalyviams atskleisti įvairius požiūrius į diskutuojamą problemą. Be tiesioginių diskusijų auditorijose, projekte dalyvavę studentai turėjo galimybes komunikuoti tarpusavyje, pasinaudodami „virtualiosiomis diskusijų erdvėmis“ (discussion board). Straipsnyje taip pat pristatomas ir empirinis tyrimas, kurio rezultatai atskleidė, kad daugiau nei 80 proc. dalyvavusių studentų yra įsitikinę, jog struktūruotos akademinės kontraversijos metodika padėjo jiems geriau suvokti problemą, sustiprino kritinio mąstymo patirtį, padėjo ugdytis minčių reiškimo, argumentavimo bei klausymosi gebėjimus (www.deliberating.org). Studentai taip pat išreiškė įsitikininimą tokio studijų modulio reikalingumu, ypač tobulinant pedagogų rengimo programas įvairių šalių universitetuose.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/109236
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2013, t. 33, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.