Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109114
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDanilevičienė, Daiva-
dc.date.accessioned2020-07-15T08:47:58Z-
dc.date.available2020-07-15T08:47:58Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.issn2351-6011lt
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.15823/su.2014.22lt
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/109114-
dc.description.abstractŠiandieną, žmonijai sparčiai žengiant į masinių komunikacijų erą, akivaizdūs kultūros globalizacijos procesai. Sparčiai griaunamos tautines valstybes skiriančios sienos, taip įtvirtinant universaliąsias kultūros tendencijas. Todėl šiuo laikotarpiu labai svarbu ne tik išgyventi, bet ir išsaugoti savo identitetą, savosios kultūros vertybes. Mes turime teikti prioritetus dvasinėms vertybėms prieš materialines, nes tik tai verčia žmoniją augti ir tobulėti kaip visuomenę. Mūsų visuomenei reikia atsinaujinti, be to kažin ar įmanoma tobulinti socialinių santykių sistemą bei visuomenės ir jos atskirų institutų valdymo kultūrą. Taigi, šeima yra socialinis institutas pirminė sociokultūrinių, etnokultūrinių vertybių ir tradicijų perteikėja ir puoselėtoja. Straipsnyje analizuojama dvasinių vertybių samprata, siekiama išsiaiškinti, kokių vertybių labiausiai pasigendame mūsų vartotojiškoje visuomenėje. Bandoma nustatyti šeimos instituto sąsajas su dvasingumo apraiškomis mūsų kultūroje.lt
dc.description.abstractToday humanity rapidly moving into new era of mass communications, cultural processes of globalization are obvious. Nation-states boundaries are rapidly destroying, thus consolidating the universal cultural trends. So today is very important not only to survive but also to preserve own identity, own cultural values. We have to prioritize spiritual values to the material, since it is what makes humanity grow and develop as a society. Our society needs renewal. Without this, it is hardly possible to improve the system of social relations and management culture of the society and its individual institutes. So, the family is the primary social institute of socio-cultural, ethno-cultural values and traditions. The article attempts to reveal the concept of spiritual values, seeks to find out what values we miss most in our consumer society. It is trying to establish family institute links with the spirituality manifestation in our culture. The qualitative study revealed important aspects: enriching spiritual culture, it is important to develop human spiritual needs, which are the most important human aspirations and actions promoters. The sociological study revealed any missing values in our society: morality, tolerance, openness, responsibility and love. Therefore, the proposed solutions to problems: to foster the values of the family, education, culture, religion and to enhance the state attention to its citizens.lt
dc.language.isoltlt
dc.relation.ispartofSocialinis ugdymas, 2014, t. 39, nr. 3, p. 99-114lt
dc.rightsSutarties data 2019-04-10, nr. A1919, laisvai prieinamas internetelt
dc.subjectŠeimalt
dc.subjectVisuomenėlt
dc.subjectVertybėslt
dc.subjectGlobalizacijalt
dc.subjectDvasingumaslt
dc.subjectKultūralt
dc.subjectReligijalt
dc.subjectFamilylt
dc.subjectSocietylt
dc.subjectValueslt
dc.subjectGlobalizationlt
dc.subjectSpiritualitylt
dc.subjectCulturelt
dc.subjectReligionlt
dc.titleDvasinių vertybių raiška ir šeimos institutaslt
dc.title.alternativeExpression of spiritual values and family institutelt
dc.typeStraipsnis / Articlelt
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2014, t. 39, nr. 3
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.