Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1091
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Palidauskaitė, Jolanta
Title: Viešųjų vertybių inventorizacija : nuo teorinių postulatų link jų įteisinimo
Other Title: An inventory of public values : from theoretical postulates towards their legitimation
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai, 2011, nr. 57, p. 63-80
Date: 2011
Keywords: Values;Vertybės;Viešosios vertybės;Etikos kodeksas;Kontent analizė;Public values;Code of ethics;Content analysis
Abstract: Straipsnyje aptariama viešojo administravimo tyrinėtojų nuostata dėl viešųjų vertybių identifikavimo. Remiantis T. B. Jorgenseno ir B. Bozemano išskirtomis vertybių kategorijomis bei atlikta vertybių inventorizacija, kontent analizės metodo pagalba atlikta LR Konstitucijos, pagrindinių įstatymų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų veiklą, septyniolikos Lietuvos viešojo administravimo institucijų etikos kodeksų analizė. Dalis vakarų mokslininkų identifikuotų ir Lietuvoje įteisintų viešųjų vertybių yra panašios, nors išryškėja ir kai kurie skirtumai. Pabaigoje pateikiamos tolimesnės šio tyrimo plėtojimo galimybės.
The paper presents the researcher’s position on how public values may be indentified and studied. Using value categories distinguished by T. B. Jorgensen and B. Bozeman and their inventory the author by the content analysis method analyzes Constitution of the Republic of Lithuania, the main laws regulating the activity of civil servants and codes of ethics in 17 public administration institutions. Some public values distinguished by Western researchers and legalized in Lithuania are similar, though some differences are evident. Finally the author proposes further perspectives of the research.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1091
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1091
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2011, nr. 57

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.