Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109051
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Leliūgienė, Irena;Kaušylienė, Angelė;Austynienė, Daiva
Title: Klasės auklėtojo ir vaikų globos namų socialinio pedagogo bendradarbiavimas
Other Title: The cooperation between a class tutors and a foster care social educator
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2015, t. 40, nr. 1
Extent: p. 82-98
Date: 2015
Keywords: Socialinis pedagogas;Klasės auklėtojas;Bendradarbiavimas;Pozityvioji socializacija;Social pedagogue;Class tutors;Cooperation;Positive socialization
Abstract: Šiame straipsnyje mokslinės literatūros ir empirinio tyrimo pagrindu siekiama glaustai pateikti vaikų globos namų (toliau – VGN) socialinio pedagogo ir mokyklos klasės auklėtojo kaip socialinio ugdymo agentų veiklos teorinius aspektus, aptarti klasės auklėtojo ir VGN dirbančio socialinio pedagogo bendradarbiavimą, siekiant pozityviosios vaikų socializacijos. Straipsnio aktualumą nusako paskutinį dešimtmetį skiriamas dėmesys vaikų, gyvenančių VGN, ugdymo, globos ir rengimo savarankiškam gyvenimui problemoms spręsti. Teorinėje straipsnio dalyje autorės pateikia VGN socialinio pedagogo ir klasės auklėtojo kaip pozityviosios vaikų socializacijos agentų veiklos charakteristikas. Antroje straipsnio dalyje pateikiamas empirinis tyrimas ir jo rezultatai. Autorės, atlikdamos tyrimą, taikė statistinės, dokumentų literatūros analizės, apklausos raštu, naudojant klausimyną, ir kitas duomenų rinkimo metodikas. Straipsnyje keliamas probleminis klausimas: kokiomis charakteristikomis pasižymi VGN socialinio pedagogo ir mokyklos klasės auklėtojo bendradarbiavimas, siekiant VGN vaikų pozityviosios socializacijos. Pateikti empirinio tyrimo rezultatai padėjo rasti atsakymą į keliamus klausimus
In recent decades, a great attention is paid to children who live in the child care homes for their positive socialization. The major institution of socialization is still a family, which serves the community of child care homes – experts, family and school. These two institutes create a positive socio-educational environment in which reveals the child’s self-expression and social accumulation of experience. When partnering the child care homes and schools focus on the child`s positive socio-educational environment, organize educational, recreational, cultural and artistic activities. When the child grows up and grows his needs, it creates a better and wider self-expression and spaces for accumulation a social experience. The agent’s mission of child’s positive socialization in the Child Care Home has a social pedagogue, while at school this mission goes to a class tutors. The class tutor has to make a positive impact on each student and on the class as a social group, take care of a good psychological atmosphere, encourage cooperation, social and emotional development and the constructive response to the solution of problems. So, nowadays class tutors must realize that the changing economic and social situation is changing the role of a class tutor. Since 1991, the Lithuanian institution of higher education began to prepare the social pedagogues, and since 1995, gradually started practices of social pedagogues in the area of education. The social pedagogue is an expert of educational, psychological, and social work. The result of their activities is creating a normal living and learning conditions for social, cultural and academic environment
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109051/1/ISSN2351-6011_2015_V_40_N_1.PG_82-98.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/109051
http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.36
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Pagėgių vaikų globos namai
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2015, t. 40, nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.75 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on May 1, 2021

Download(s)

31
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.