Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109048
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Čiučiulkienė, Nijolė;Bankauskienė, Nijolė
Title: Sampratos „emancipacija“ interpretaciniai vartojimo aspektai
Other Title: Interpretative aspects of the “emancipation” concept
Is part of: Socialinis ugdymas, 2015, t. 40, nr. 1, p. 133-146
Date: 2015
Keywords: Emancipacija;Interpretaciniai aspektai;Emancipation;Interpretative aspects
Abstract: Samprata „emancipacija“, susiformavusi dar Romos imperijoje, šiandien plečia savo turinį, įgyja naujų atspalvių, keičia nusistovėjusias, tradicines ribas. Greita mokslų raida, tarpdalykinės mokslo tendencijos suteikia šiai sampratai naujų integralių, kartais netgi metaforiškų prasmių. Tradiciškai samprata „emancipacija“ Lietuvoje skelbiamuose mokslo darbuose ir straipsniuose asocijuojasi su konkrečiais emancipacijos faktais. Tačiau XX a. pab. – XXI a. pr., pradėjus plačiau ir išsamiau kalbėti apie mokymo / mokymosi paradigmų santykio kaitą edukologijoje, sumanios visuomenės kūrimą, vis dažniau susiduriama su emancipuotos asmenybės samprata. Norint aiškiai suprasti emancipuotai asmenybei keliamus reikalavimus, svarbu apibrėžti emancipacijos esmę. Šiame straipsnyje pateikiama enciklopedijų, žodynų ir istorinių šaltinių turinio analizė, kurioje išryškėjusi semantinė sampratos „emancipacija“ traktuotė toliau suponuoja teisinius, socialinius, filosofinius ir edukacinius šios sampratos interpretacinius aspektus. Teisiniuose aspektuose išryškėja pilnamečio, ekonomiškai savarankiško žmogaus gyvenimo kokybės juridinis įteisinimas; socialinis aspektas išryškina išsivadavimo iš anksčiau susiformavusių nuostatų, klaidų ar įvairių apribojimų reikšmę asmens socialinei realizacijai, filosofinis aspektas atskleidžia žmogaus gebėjimą kurti kultūrą, remiantis argumentacine moralia komunikacine praktika, o edukacinis emancipacijos aspektas akcentuoja asmens gebėjimo ugdyti „savąjį balsą“, gebėjimą rinktis ir daryti sprendimus, vertinti žinias, atsižvelgiant į jų validumą, produktyvumą, teisingumą ir aktualumą.
The contemporary concept of “emancipation“, formed in the cultural context of Roman Empire, has enhanced its traditional referential meaning frame by the range of new integral, metaphorical connotations. Traditionally the concept of “emancipation” is associated with liberating historical facts. The same attitude also prevails in Lithuanian research papers. Still, at the beginning of the 21st century, when relevant educational issues have started to highlight the themes of teaching / learning paradigm shift, formation of conceptual, smart society, the concept of “emancipated personality” is getting especially relevant. The authors of the research paper present the content analysis of 29 encyclopaedias and dictionaries with the revealed legal, social, philosophical and educational connotations of the “emancipation” concept. Legal connotations of the “emancipation” concept .highlight the economic freedom of the personality which leads to social independence from previous social models, attitudes and limitations. Philosophical aspect of the „emancipation“ concept complements to legal and social aspects by adding the element of moral argumentative communicative practice which, on its turn, stresses the educational aspect of the „emancipation“ concept, the central meaning of which is the development of personal voice, allowing the personality to evaluate personal knowledge, their validity productivity, correctness and relevance.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.39
https://hdl.handle.net/20.500.12259/109048
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2015, t. 40, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

43
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.