Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109000
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gapšytė, Giedrė;Bankauskienė, Nijolė
Title: Muzikos pedagogo kompetencijų raiška
Other Title: Music teacher’s expresion of competences
Is part of: Socialinis ugdymas, 2016, t. 42, nr. 1, p. 45-59
Date: 2016
Keywords: Kompetencijos raiška;Muzikos pedagogo vaidmenys;Expression of competence;Music teacher’s roles
Abstract: Muzikinio ugdymo tikslas – išugdyti aukštos dvasinės ir estetinės kultūros žmogų, suteikiant jam muzikinį išsilavinimą, kurį sudaro: muzikavimas, balso lavinimas, muzikos klausymasis ir estetiškas bei prasmingas jos suvokimas (Jereckaitė, Rimkutė-Jankuvienė, 2010). Todėl būtina, kad muzikos pedagogai tobulintų muzikos pedagogo kompetencijas ir kokybiškai atliktų savo veiklą. Keliamas probleminis klausimas, kokiomis kompetencijomis turėtų pasižymėti muzikos pedagogas ir kaip jos pasireiškia jo veikloje? Šiame straipsnyje norima atskleisti muzikos pedagogo veiklos kompetencijų raišką, nes Lietuvoje trūksta tyrimų šia tema. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje aptariama muzikos pedagogo veikla, vaidmenys ir kompetencijos. Antrojoje – analizuojami empirinio tyrimo rezultatai, gauti atlikus kokybinį tyrimą. Nustatyta, kad muzikos pedagogai pasižymi tam tikromis muzikos pedagogui būdingomis kompetencijomis, kurios atsiskleidžia keturiose veiklos srityse.
The objective of musical education is to nurture an individual of high moral and aesthetic culture by giving him/her musical education (Jereckaitė, Rimkutė-Jankuvienė, 2010). The meaning of this thesis is to display comprehensive school music teacher’s expression of competences, since the research on this subject-matter in Lithuania is scarce. What is the issue, what specific competences should characterize a comprehensive school music teacher and how should they manifest themselves in his/her activity? The article consists of two parts. In the first part of the work the music teacher’s activities, roles and competences are discussed. The second part gives an analysis of the empirical research results obtained on the completion of a qualitative research. It has been established that music teachers are characterised by certain competences typical to a music teacher, opening out in the four fields of their activity.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.04
https://hdl.handle.net/20.500.12259/109000
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2016, t. 42, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

23
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.