Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108965
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003);Filologija / Philology (H004)
Author(s): Ganusauskaitė, Aurelija;Blažienė, Agnė;Vveinhardt, Jolita
Title: Kūrybingumo ir kitų su kūryba susijusių žodžių apibrėžčių diskurso analizė lietuvių kalbos žodynuose
Other Title: Analysis of discourse on definitions of creativity and other creation-related words in the Lithuanian language dictionaries
Is part of: Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Public security and public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2020, T. 24
Extent: p. 70-87
Date: 2020
Keywords: Kūrybingumas;Termino vartosena;Kūrybiškumas;Kūrybiškas;Wordformation;Creativity;Creativeness;Creative
Abstract: Straipsnio tikslas – aptarti terminų kūrybingumas ir kūrybiškumas ir kitų su jais susijusių terminų (kūryba, kūrimas, kūriniai, kūrėjas, kūrybinis, kūrybiškas, kūrybingas) darybines reikšmes, išanalizuoti minėtų žodžių apibrėžtis žodynuose ir išsiaiškinti apibrėžimo pateikimo situaciją lietuvių kalbos žodynuose. Mokslininkai bei įvairių sričių praktikai pastaruosius terminus vartoja nesiremdami žodynuose pateiktais terminų apibrėžimais, o pasikliauja savo subjektyvia, taip pat kitų mokslininkų darbuose ar žiniasklaidoje dažnai vyraujančia, tačiau ne visuomet teisinga, vieno ar kito termino vartosena. Straipsnyje analizuojama žodžių kūrybingumas, kūrybiškumas ir kitų su jais susijusių žodžių kūryba, kūrimas, kūriniai, kūrėjas, kūrybinis, kūrybiškas, kūrybingas darybiniai ryšiai, taip pat šių žodžių apibrėžtys žodynuose bei žodynuose apibrėžti su šiais žodžiais sudaryti junginiai. Siekiant išsiaiškinti terminų apibrėžimo pateikimo situaciją, naudotas mokslinės literatūros ir žodynų turinio lyginamosios analizės bei apibendrinimo metodai. Tyrimo rezultatai rodo, kad iš veiksmažodžio kurti išvesti daiktavardžiai kūrimas, kūryba, kūrėjas ir kūrinys turi aiškias reikšmes bei žodynuose pateiktus apibrėžimus, kalbos vartotojui nekyla sunkumų vartojant šiuos žodžius. Būdvardžių kūrybinis ir kūrybiškas kalbos vartotojams kelia sunkumų dėl panašių ir sunkiai atskiriamų darybinių reikšmių, o šių žodžių apibrėžtys žodynuose vartotojui nepalengvina suvokimo, kurioje situacijoje vartoti šiuos žodžius. Būdvardžių kūrybiškas ir kūrybingas vartojimas nekelia sunkumų, nes darybinės reikšmės yra aiškiai atskiriamos, tačiau sunkumų kyla vartojant iš šių būdvardžių išvestus daiktavardžius kūrybiškumas ir kūrybingumas. [...]
Describing the phenomenon of creativity, naming the activity/process related to creation, the obtained result, the performer of the action, describing the action related to creation, etc. Lithuanian scientists, businessmen, artists, etc. use various terms in the works: creation, creating, works of art, creator, creative (kūrybinis, kūrybiškas, kūrybingas). Especially many difficulties are caused by the usage of words creativeness (kūrybingumas) and creativity (kūrybiškumas), which are used not systemically, interchangeably to name the same aspects of creation. The question arises what causes difficulties for users to properly use these words according to the meaning and to maintain consistency in the use of terms in the Lithuanian language. The question can be answered having analyzed wordformation aspect and definitions of these words in dictionaries. With this in mind, the research aim is to discuss the meanings of the terms creativeness and creativity and other related terms (creation, creating, works of art, creator, creative) in the word-formation aspect, to analyze the definitions of the said words in dictionaries, and to discuss the situation of giving the definition in the Lithuanian language dictionaries. The research employed several methods: comparative analysis of scientific literature, generalization, content analysis. During the research, first of all, based on “Dabartinė lietuvių kalbos gramatika” (“The Current Grammar of the Lithuanian Language”) (1996), wordformation relations of the words creativeness and creativity and terms related to them creation, creating, works of art, creator, creative were analyzed. In the second stage of the research, the analysis of dictionaries was performed to find out in which dictionaries and how the said terms and combinations formed with them were defined. Upon conducting the study, that following has been identified.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/108965/2/ISSN2029-1701_2020_T_24.PG_70-87.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/108965
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Lituanistikos katedra
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.