Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108951
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Burvytė, Sigita
Title: Tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, pozityviosios tėvystės suvokimas
Other Title: Positive parenthood perception of parents raising pre-school children
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016, t. 44, nr. 3
Extent: p. 36-57
Date: 2016
Keywords: Ikimokyklinio amžiaus vaikas;Pozityvioji tėvystė;Ugdymas;Tėvai ir kiti ugdytojai;Vaikai;Šeima;Child of pre-school age;Positive parenthood;Education;Parents and other educators;Children;Family
Abstract: Straipsnyje pateikta mokslinės literatūros analizė bei mokslininkų įžvalgos tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, pozityviosios tėvystės suvokimo tema. Pozityviosios tėvystės tema plačiau yra analizuojama užsienio literatūroje (Coste, 2009; Sanders, 2010; Durran, 2012; Faber ir Mazlish, 2012; Dreikurs ir Solts, 2012 ir kt.). Tyrimas vyko 2016 m. vasario 17 d. – kovo 10 d. Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „O“ (toliau – l./d. „X“) atlikta 110 tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, anketinė apklausa. Tyrimo vieta pasirinkta institucija, su kuria bendradarbiaujama jau 5 metus, vykdant tėvų ir pedagogų švietimą vaikų ugdymo klausimais pozityviosios tėvystės kontekste. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, „pozityviosios tėvystės“ suvokimą. Apibendrinus tyrimų rezultatus išryškėjo tiriamųjų principinės nuostatos, kurios atsiskleidė per tiriamųjų savo vaiko suvokimą. Daugelis tiriamųjų savo vaiką įvardija kaip sunkų (20 proc.), paklusnų (19 proc.) ir laimingą (17 proc.). Taip pat buvo pastebėtas statistiškai patikimas rezultatas tarp to, kaip tėvai apibūdina savo vaiką, ir tarp toleruojamo vaiko elgesio. Tyrimo duomenys atskleidė, jog daugelis tėvų semiasi žinių ir patirties vaikų ugdymo klausimais iš savo tėvų patirties ar informacijos ieško savarankiškai ir tik nedidelė dalis tėvų – iš specialistų (psichologų, socialinių pedagogų ir kt.)
The article presents the analysis of scientific literature and insights of researchers into the topic of positive parenthood perception of parents raising pre-school children. The topic of positive parenthood is widely discussed in scientific literature of foreign countries (Coste, 2009; Sanders, 2010; Durran, 2010; Faber and Mazlish, 2012; Dreikurs and Solts, 2012; and others). The presented research was conducted in the nursery school ‘O’ (hereinafter n/s X) in Vilnius City on 17 February – 10 March 2016. It involved 110 parents raising children of pre-school age, who completed a questionnaire survey. For their research, the researchers selected an institution that they had cooperated with for five years implementing teacher and parent education in the context of positive parenthood. The analysis of research findings revealed the perception of ‘positive parenthood’ of parents raising pre-school children. Summarising the research findings, principled provisions of the research participants towards children were highlighted that were manifested through parents’ perception of own children. The greater part of the research participants referred to their child as a difficult child (20 %), an obedient child (19 %) and a happy child (17 %). Moreover, a statistically reliable result was determined between the way parents described their children and the tolerated behaviour of children. The research data revealed that the majority of parents gained their knowledge and experience about children education from the experience of their own parents and searched for information independently, and only a small part of parents addressed specialists (psychologists, social pedagogues and others)
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/108951/1/ISSN2351-6011_2016_V_44_N_3.PG_36-57.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/108951
http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.24
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2016, t. 44, nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

153
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.