Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108930
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Burvytė, Sigita;Kocai, Elena
Title: Socialinių darbuotojų požiūris į vaikų globos namuose augančių vaikų ryšius su biologiniais tėvais
Other Title: The attitude of social workers towards the relationships between foster home children and their biological parents
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017, T. 45, Nr. 1
Extent: p. 62-79
Date: 2017
Keywords: Socialinių darbuotojų požiūris;Vaikų globos namai;Vaikai;Biologiniai tėvai;Vaikų globos namuose augančių vaikų ryšiai su biologiniais tėvais;Social workers approach;Children care home;Children;Biological parents;Realationship between foster home children and their families
Abstract: Lietuvoje kasmet šimtai vaikų praranda tėvų globą. Didžioji dalis vaikų netenka tėvų globos dėl tėvų netinkamo elgesio, nesirūpinimo vaikais, netinkamos vaikų priežiūros bei nesugebėjimo savo vaikams sukurti saugią aplinką. Todėl, kai tėvai negali arba nenori užtikrinti vaiko teisių, šios prievolės imasi valstybė, pirmiausia teisinio reguliavimo priemonėmis garantuodama globos teikimą kiekvienam be tėvų likusiam vaikui. Šimtai vaikų atsiduria vaikų globos namuose. Pasak psichologų, jauni žmonės turi turėti suaugusį žmogų, į kurį norėtų lygiuotis, kad galėtų atrasti savo identitetą ir vidinę harmoniją su savimi. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti socialinių darbuotojų požiūrį į globos namuose augančių vaikų ryšius su biologiniais tėvais. Straipsnyje tiriami vaikų ir tėvų santykiai remiantis socialinio kapitalo teorija. Pirmiausia analizuojama globos namuose gyvenančių vaikų padėtis visuomenėje, apžvelgiama socialinio darbuotojo pagalba į globos namus patekusiam vaikui ir jo tėvams. Taip pat gilinamasi į socialinio kapitalo teorijos esmę, išskiriant vieną socialinių ryšių tipą – tarpasmeninius ryšius; nagrinėjami globos namuose augančių vaikų ryšiai su biologiniais tėvais, socialinių darbuotojų požiūriu
Relevance of the topic. Every year several hundred of children lose their parents’ care in Lithuania. The majority of children lose care because of their parents’ inappropriate behaviour, negligence, inappropriate child care, and inability to create a safe environment for the children. Therefore, when parents are unable or unwilling to accommodate the rights of the child, the government assumes this responsibility by first and foremost guaranteeing care for every child left without their parents by legislative regulations. Hundreds of children occur in foster homes. According to psychologists, young people need to have an adult person, whom they could take after so that to discover their identity and inner harmony with themselves. In the best case, parents should be these people. However, when a child is taken away from the family and the familiar environment, s/he finds him/herself in completely new surroundings, and thus, his/ her social and biological connections with parents change. The aim of the current article is to analyse the attitude of social workers towards the relationships of children growing in foster homes with their parents. The article focuses on the relationship between foster children and their parents in terms of social capital theory. Firstly, the social position of children growing in foster homes is analysed, as well as the support provided by a social worker to a child taken to a foster home and his/her parents is examined. The article also deals with the essence of social capital theory, distinguishing one of the types of social relationships – interpersonal relationships. Finally, the research findings on the biological relationships of foster home children with their parents are analysed from the point of view of social workers [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/108930/1/ISSN2351-6011_2017_V_45_N_1.PG_62-79.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/108930
http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.5
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2017, t. 45, nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

88
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.