Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108852
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Labanauskas, Liutauras
Title: Socialinės inovacijos ir kūrybiškumas švietimo ir inovacijų politikos kontekste
Other Title: Social innovations and creativity in the context of education and innovation policy
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, t. 47, nr. 3
Extent: p. 33-45
Date: 2017
Keywords: Socialinės inovacijos;Socialinė kaita;Kūrybiškumas;Atvejų tyrimas;Švietimo ir inovacijų politika;Social innovation;Social change;Creativity;Case study;Education and innovation policy
Abstract: Straipsnyje apibendrinamos ir analizuojamos pagrindinės teorinės socialinių inovacijų koncepcijos, socialinių inovacijų kūrimosi dinamika. Straipsnio paskirtis – plėsti mokslinę diskusiją apie socialinių inovacijų tyrimus švietimo ir inovacijų politikos kontekste, nes tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje socialinių inovacijų terminas vartojamas gana dažnai, tačiau jis traktuojamas ir konceptualizuojamas labai skirtingai. Straipsnyje analizuojamos ir apibendrinamos teorinės įžvalgos apie socialines inovacijas, o teoriniai svarstymai papildomi atvejų tyrimais, kurių analizė leidžia geriau suvokti ir paaiškinti prieštaravimus tarp subjektyvių ir objektyvių priežasčių, turinčių įtakos socialinių inovacijų atsiradimui ir plėtrai, bei palengvina socialinių inovacijų tipologizavimą
The article summarizes and analyzes the main theoretical concepts of social innovation, the dynamics of the creation of social innovations. The purpose of the article is to broaden the scientific debate on research about social innovation in the context of education and innovation policy, since the term of social innovation is used quite often, but it is treated and conceptualized very differently. The article analyzes and summarizes theoretical insights on social innovations. The theoretical considerations are complemented by case studies, the analysis of which allows better understanding and explaining the contradictions between subjective and objective reasons that determine the emergence and development of social innovations and facilitate the modeling of the typology of social innovations
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/108852/1/ISSN2351-6011_2017_V_47_N_3.PG_33-45.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/108852
http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.20
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2017, t. 47, nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

397
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.