Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108679
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Trakymas, Vytautas
Supervisor: Sujatovienė, Gintarė
Title: Vilniaus miesto kietųjų dalelių koncentracijos ore 2005 – 2019 metais įvertinimas
Other Title: Evaluation of Vilnius city particulate concentration in air in 2005 - 2019
Extent: 31 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Oro užterštumas;Air polution;Koncentracija;Concentrations;Tyrimų duomenys;Research data
Abstract: Oro tarša yra viena svarbiausių žmonijos problemų Lietuvoje ir pasauliniu mąstu. Oro taršos poveikis kelia didžiulį pavojų aplinkai ir visų gyvų organizmų tolimesniam egzistavimui. Viena pagrindinių problemų daugumoje didesnių miestų yra užterštumas kietosiomis dalelėmis Šiame darbe pateikiami tyrimų duomenys apie kietųjų dalelių koncentracijų kiekius Vilniaus miesto aplinkos ore 2005 - 2019 m. Darbe įvertinti kietųjų dalelių koncentracijų tyrimai atlikti Vilniaus mieste esančiose aplinkos oro kokybės matavimo stotyse. Vertinami duomenys surinkti 2005 – 2019 metų laikotarpiu Žirmūnuose, Senamiestyje, Savanorių prospekte bei Lazdynuose esančiuose rajonuose. Įvertinus matavimo stočių duomenis pastebėta, kad Žirmūnuose ir Senamiestyje vis dar pastebima kylanti kietųjų dalelių koncentracijos tendencija. Pagal duomenis kietosiomis dalelėmis labiausiai užterštas yra Žirmūnų rajona.
Air pollution is one of the most important problems of mankind in Lithuania and on a global scale. Oro the effects of pollution pose a serious threat to the environment and to the continued existence of all living organisms. One of the main problems in most larger cities is particulate pollution. This work presents research data on the concentrations of particulate matter in Vilnius in urban ambient air 2005 - 2019. Investigations of particulate matter concentrations in Vilnius were evaluated in the work ambient air quality measuring stations. Evaluated data were collected in 2005 - 2019 in Žirmūnai, Senamiestis, Savanorių Avenue and districts in Lazdynai. After evaluating the data of the measuring stations, it was noticed that in Žirmūnai and the Old Town there are still an upward trend in particulate matter concentrations is observed. According to data on particulate matter the most polluted is Žirmūnai district.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108679
Appears in Collections:2020 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.