Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108664
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Morkevičiūtė, Modesta;Endriulaitienė, Auksė
Title: Psichosocialines darboholizmo pasekmės: sisteminė literatūros analizė
Other Title: Psychosocial outcomes of workaholism: a systematic review
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2020, nr. 2 (89)
Extent: p. 27-35
Date: 2020
Keywords: Darboholizmas;Priklausomybė nuo darbo;Darboholizmo apibrėžimas;Workaholism workaholism;Addiction to work;Psychosocial outcomes
Abstract: Tikslas – išanalizuoti ir susisteminti mokslinėje literatūroje aprašomas psichosocialines darboholizmo pasekmes. Tyrimo medžiaga ir metodai. Mokslinių straipsnių paieška vykdyta trijose internetinėse mokslinių duomenų bazėse. Sisteminei analizei ieškota nuo 2013 m. paskelbtų mokslinių straipsnių. Jų tinkamumas analizei vertintas peržiūrint pavadinimus, santraukas ir visus tekstus. Sisteminei analizei tinkamomis laikytos publikacijos, kuriose pristatomi empiriniai kiekybiniai tyrimai ir pateikiami rezultatai, atskleidžiantys darboholizmo ir jo pasekmių ryšį. Rezultatai ir išvados. Paieškos metu rastos 1 679 publikacijos. Į sisteminę analizę įtraukta 13 straipsnių. Apibendrinus darboholizmo pasekmės gali būti skirstomos į keturias pagrindines grupes: 1) pasekmės asmeniui, 2) jo darbinei veiklai, 3) šeiminiam gyvenimui, 4) organizacijai. Dažniausiai nagrinėjamos darboholizmo pasekmės pačiam darbuotojui arba jo atliekamai darbinei veiklai. Nustatyta, jog darboholizmas didina darbo ir šeimos konflikto, ketinimo palikti darbą, su darbu susijusio streso, profesinio pervargimo tikimybę. Taip pat nustatyta, jog dėl darboholizmo eikvojami asmens psichologiniai ištekliai, mažėja darbuotojo našumas darbe ir pasitenkinimas gyvenimu. Gauti rezultatai ir išskirtų pasekmių pobūdis patvirtina, jog darboholizmas yra neigiamas konstruktas, ir kartu teikia argumentų, leidžiančių pagrįstai abejoti dėl darboholizmo kaip teigiamo reiškinio interpretavimo
Aim. To analyze and systematize the psychosocial outcomes of workaholism that are presented in a scientific literature. Methods. Three online databases were used to search for scientific articles. The search was limited to references published from 2013 onwards.The relevance of the studies was determined by screening the titles, abstracts and full texts. Studies that met the following criteria were considered eligible: studies investigating the outcomes of workaholism; empirical study was conducted; and quantitative data was reported. Results and conclusion. The search generated 1679 citations. A systematic review included a total of 13 studies. Taken together, the outcomes of workaholism can be divided into four major groups: person-related (1), work-related (2), family-related (3) and organization-related outcomes (4). Person-related, as well as work-related outcomes of workaholism were mostly measured. It was revealed in our study that workaholism is related to the increased levels of work-family conflict, intention to quit the job, work-related stress and occupational burnout. Moreover, workaholism reduces the resources of psychological capital and leads to the decreased levels of job performance, as well as life satisfaction. Thus, the nature of the outcomes established supports the consideration of workaholism as a negative construct and disputes the positive interpretation of workaholism at the same time
Internet: http://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020%202/VS%202020%202(89)%20LIT%20A%20Darboholizmas.pdf
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

101
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

18
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.