Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1085
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Žilinskė, Asta;Vasiliauskienė, Ligita;Snieška, Vytautas
Title: Critical evaluation of outsourcing transaction costs calculation methods
Other Title: Išornaudos sandorio kaštų skaičiavimo metodų kritinis vertinimas
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2010, nr. 56, p. 61-76
Date: 2010
Keywords: Outsourcing;Transaction costs;Calculation methods;Contracts;Išornauda;Sandorio kaštai;Skaičiavimo metodai;Kontraktai
Abstract: Increasing pace of globalization influences the nature of business activities. When companies site their activities in the countries where the prices of resources are relatively low, they have more possibilities to minimize their activity costs. Fast developing technologies and communications have created new possibilities to use the services provided by high-qualified professionals in different countries. This has determined qualitatively new attitude towards competitive advantages (or even towards a comparative advantage) because it has become possible to carry out certain activities more effectively and with lower costs at the same time retaining or improving the quality of these activities and the functions of outsourcing companies.
Spartėjantys globalizacijos tempai daro įtaką įmonių veiklos vykdymo pobūdžiui. Įmonėms išdėstant savo veiklą šalyse, kur gamybos veiksnių kaina yra santykinai žema, atsiranda daugiau galimybių minimizuoti veiklos kaštus. Sparti technologijų ir komunikacinių priemonių plėtra sąlygojo naujų galimybių pasinaudoti aukštos kvalifikacijos specialistų, esančių skirtingose šalyse, paslaugomis atsiradimą. Tai lėmė kokybiškai naujo požiūrio į konkurencinių privalumų (ar net konkurencinio pranašumo) kūrimo būdą, nes tapo įmanoma efektyviau vykdyti tam tikrą veiklą žemesniais kaštais, tuo pačiu kokybiškiau atlikti išornaudos kompanijų funkcijas.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1085
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1085
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2010, nr. 56

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

55
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.