Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108471
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Vitonis, Paulius
Supervisor: Girdauskas, Valdas
Title: Lazeriu indukuotos plazmos spektroskopijos taikymas automobilių aliuminio laužo rūšiavimui
Other Title: Application of laser induced breakdown spectroscopy for sorting automotive aluminium scrap
Extent: 54 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Lazeriu indukuotos plazmos spektroskopija;Laser induced breakdown spectroscopy;Aliuminio lydiniai;Aluminium alloys;Rūšiavimas;Sorting;Klasifikavimas;Classification
Abstract: Šiuolaikinių automobilių gamyboje vis daugiau dėmesio skiriama ekologijai. Siekiama, kad automobilio degalų sąnaudos. bei tarša aplinkai būtų kuo mažesnės. Viena iš priemonių to pasiekti, plieno detalių pakeitimas iš aliuminio pagamintomis dalimis. Automobilių kėbulų bei variklių detales vis dažniau gamina nebe iš plieno, o iš aliuminio lydinių. Automobilių aliuminio laužo rūšiavimas tampa neatsiejama gamybos pramonės dalimi, kadangi perdirbant aliuminio laužą sunaudojama keturių kartus mažiau šiluminės energijos, nei reikėtų aliuminį išgaunant iš rūdos. Šiame darbe ištirta lazeriu indukuotos plazmos spektroskopijos, matomos ir ultravioletinės srities spektro bangos ilgių ruožuose, tinkamumas skirtingų markių aliuminio lydinių cheminės sudėties analizei ir identifikavimui. Pritaikius principinių komponenčių analizės metodą, patikrinta kaip klasifikuojasi LIBS metodu užregistruoti skirtingų aliuminio lydinių bandinių spektrų duomenys. Bandymai atlikti bangų ilgių intervaluose: 268 – 380 nm ir 450 – 590 nm. Taip pat papildomai nedidelės skyros spektrometru intervale 350 – 860 nm.
In the production of modern vehicles, more and more attention is paid to ecology. The aim is to decrease the vehicle's fuel consumption and environmental pollution to be kept to a minimum. One way to achieve this is to replace steel parts with aluminium parts. Car body and engine parts are increasingly being made from aluminium alloys rather than steel. The sorting of automotive aluminium scrap is becoming an integral part of the manufacturing industry, as the processing of aluminium scrap consumes four times less thermal energy than would be required to extract aluminium from ore. In this work, we will investigate the suitability of laser-induced plasma spectroscopy at two different wavelength ranges of the visible and ultraviolet regions for the analysis and identification of the chemical composition of different series of aluminium alloys. We will apply the method of principal components analysis, with the help of6 which we will check the classification of the data of spectra of different aluminium alloy samples recorded by the LIBS method. The tests were performed in two wavelength ranges: 268 - 380 nm and 450 - 590 nm. Also additionally with a low resolution spectrometer in the wavelength range 350 - 860 nm.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108471
Appears in Collections:2020 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
paulius_vitonis_md.pdf5.83 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.