Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108346
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kietytė, Silvija
Supervisor: Liobikienė, Genovaitė
Title: Baldų individualioje įmonėje gaminamo gaminio poveikis darbuotojų sveikatai susidariusio gaminio būvio ciklo metu ir galimybės pagerinti įmonės aplinkosaugą
Other Title: The exposure of the product manufactured by Baldų in the individual company on the health of the employees during the life cycle of the product and the possibilities to improve the environmental protection of the company
Extent: 61 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Gaminio būvio ciklas;Life cycle assessment;Darbuotojų sveikata;The health of employees;Įmonės aplinkosaugos gerinimas;Environmental improvement of the company
Abstract: Tema: Baldų individualioje įmonėje gaminamo gaminio poveikis darbuotojų sveikatai susidariusio gaminio būvio ciklo metu ir galimybės pagerinti įmonės aplinkosaugą. Darbo tikslas: išanalizuoti Baldų individualioje įmonėje gaminamo gaminio poveikį darbuotojų sveikatai susidariusio gaminio būvio ciklo metu ir galimybės pagerinti įmonės aplinkosaugą. Darbo uždaviniai: 1. Atlikti baldų gaminio būvio ciklą Baldų individualioje įmonėje. 2. Įvertinti įmonės darbuotojų žinias apie įmonėje naudojamas kenksmingas medžiagas. 3. Išanalizuoti darbuotojų nuomonę bei demografinius veiksnius apie naudojamų medžiagų įtaką darbuotojų sveikatai darbo aplinkoje. 4. Įvertinti darbuotojų nuomonę apie įmonėje naudojamų medžiagų įtaką aplinkosaugai. 5. Pateikti darbuotojų rekomendacijas įmonei dėl aplinkosaugos sistemos gerinimo ir dėl kenksmingų medžiagų sumažinimo darbuotojų sveikatai. Darbo metodika: Baldų individualioje įmonėje gaminio būvio ciklo tyrimui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis metodas – anketinė įmonės darbuotojų apklausa. Apklausa vyko 2020 m. kovo mėnesį, joje dalyvavo 34 Baldų individualios įmonės darbuotojai. Tyrimo duomenys analizuoti programa SPSS 22, o gauti rezultatai pavaizduoti programa Microsoft Excel. Rezultatai ir išvados: PVC juostelė ir dažyta medžio drožlių plokštė yra pavojingos darbuotojų sveikatai ir aplinkai. Daugumos respondentų nuomone formaldehidas yra kenksminga medžiaga, kuri išsiskiria iš įmonėje naudojamų plokščių. Tuo tarpu vertindami PVC padengimo juostelės kenksmingumą, didžioji dalis respondentų nurodė, kad šios juostelės išskiria ftalatus bei sunkiuosius metalus. Darbuotojai mano, kad aplinka, kurioje jie dirba yra nesaugi ir gali sukelti pavojų jų sveikatai, nevisuose sektoriuose yra pasirūpinta įranga, kuri apsaugotų darbuotojus nuo pavojaus. Nustatyta, kad darbuotojai mano, jog jų įmonė nėra tausojanti aplinką ir įmonėje nėra aplinkosauginės sistemos. Darbuotojai įmonei rekomenduoja keisti naudojamas medžiagas bei vertėtų keisti ir įmonės aplinkosaugos politiką ir principus. Darbuotojai nurodo, kad vartotojai turėtų rinktis baldus iš natūralios medienos, maža dalis darbuotojų siūlo dažytos medžio drožlių plokštes, keisti į laminuotą medžio drožlių plokštę. Raktiniai žodžiai: gaminio būvio ciklas, darbuotojų sveikata, įmonės aplinkosaugos gerinimas.
Topic: The exposure of the product manufactured by Baldų in the individual company on the health of the employees during the life cycle of the product and the possibilities to improve the environmental protection of the company. Purpose of the thesis: to analyse the exposure of the product manufactured by Baldų in the individual company on the health of the employees during the life cycle of the product and the possibilities to improve the environmental protection of the company. Tasks of the thesis: 1. Evaluate the knowledge of the employees of the company about the noxious substances used in the company. 2. Evaluate the opinion of the employees in the company about the exposure of the used substances on the health of the employees in the working environment. 3. Analyse opinions of the employees on the exposure of used materials in the company on the environment. 4. To provide the recommendations of the employees to the company regarding the environmental protection system and how to reduce the spread of harmful substances. The methodology of the thesis: The quantitative method was chosen for the research - a questionnaire survey of the employees of the company. The survey was conducted in March 2020, there attended 34 employees of Baldų in the individual company. The data were analysed with the program SPSS 22, and the obtained results were presented using Microsoft Excel. Results and conclusions: PVC board and coated chipboard are dangerous for the environment. According to the opinion of the majority of the respondents, formaldehyde releases the most quantity of hazardous substances. While assessing the noxiousness of PVC coating tape, the majority of the respondents indicated that these tapes emit phthalates and heavy metals. The employees believe that the environment in which they work is unsafe and can pose a risk to their health, and not all units are provided with the equipment for the protection of employees. The employees were found to believe that their company was not environmentally friendly and there is not an environmental protection system. The employees recommend changing the materials used by the company and it is worthwhile to change the environmental protection policy and principles of the company. The employees indicate that consumers should choose furniture made of natural wood, and only a small percentage of the employees offer laminated chipboard. Keywords: life cycle assessment, the health of employees, environmental improvement of the company.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108346
Appears in Collections:2020 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
silvija_kietyte_md.pdf2.37 MBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.