Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1078
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Railaitė, Rasa;Čiutienė, Rūta
Title: Darbuotojų amžiaus įvairovės valdymas
Other Title: Employees age diversity management
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Amžiaus įvairovė
Įvairovės valdymas
Amžiaus grupės
Human resource management
Age diversity
Diversity management
Age groups
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2013, nr. 68, p. 27-40
Date: 2013
Abstract: Straipsnyje aptariamas skirtingo amžiaus darbuotojų požiūris į darbą, jų vertybės, darbo etika, tinkami komunikacijos ar mokymo būdai ir pan. Analizuojant jaunesniosios ir vyresniosios kartų skirtumus išryškinama amžiaus įvairovės valdymo darbinėje aplinkoje svarba. Gebėjimas sukurti aplinką, kurioje būtų išnaudojamos įvairaus amžiaus darbuotojų turimos stiprybės, yra laikomas organizacijos konkurenciniu pranašumu, todėl straipsnyje teoriniu lygmeniu analizuojamos ne tik įvairovės valdymo ypatybės, tačiau taip pat pateikiami keli mokslinėje literatūroje aprašomi gerosios praktikos pavyzdžiai. Straipsnyje panaudoti literatūros šaltinių bei statistinių duomenų analizės ir vertinimo metodai leido nustatyti, jog tokie aspektai, kaip efektyvios komunikacijos užtikrinimas, tinkamų darbo sąlygų sukūrimas, sveikatingumo programų skatinimas, yra itin svarbūs, siekiant užtikrinti įvairaus amžiaus darbuotojų produktyvumą.
The article provides a concept of age diversity management and describes the main differences between different age groups. As analysis shown, age diversity in organizations can be associated with such benefits as improved organization’s image, increased employee motivation and performance, economic returns and profitability and etc. To organizations which are seeking ways how effectively manage age diversity academics recommend pay attention into such areas like: working environment, learning system, knowledge transference and others. Paper analyzes not only the theoretical diversity management characteristics, but also provides number good practice examples. Results of this theoretical study shows that effective communication assurance, well being – health programs development, workplace environment improvement and other aspects are very important when organization think about productive age diversity management.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1078
http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.68.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1078
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2013, nr. 68

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

364
checked on Jan 16, 2021

Download(s)

450
checked on Jan 16, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.