Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1077
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Trofimovas, Viktoras;Valackienė, Asta
Title: Pokyčių komunikacija viešajame sektoriuje : tyrimo metodologinis konstruktas
Other Title: Communication of changes in the public sector : research methodology
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2015, nr. 73, p. 121-141
Date: 2015
Keywords: Viešasis sektorius;Pokyčių komunikacija;Public sector;Communication of changes
Abstract: Straipsnyje analizuojamas besikeičiantis požiūris į viešojo sektoriaus organizacijų pokyčių komunikaciją. Komunikaciją siekiama pristatyti kaip socialinį institutą, t.y. atvirą sistemą, leidžiančią konstruoti socialinių santykių tinklą, užtikrinantį organizacijos veiklos tęstinumą ir strateginius pokyčius. Todėl ją nusakantys reiškiniai siejami su vadybos procesu, siekiant užtikrinti visuomenės veiklos suderinamumą, veiksmingumą. Straipsnyje kviečiama mokslinei diskusijai, aptariant viešojo sektoriaus komunikacijos ypatumus pokyčių metu, pagrindžiant šio socialinio reiškinio praktinio taikomumo lauką. Pateikiama viešojo sektoriaus organizacijų samprata, atskleidžiama komunikacijos raiška viešojo sektoriaus organizacijose. Straipsnyje pristatoma autorių sukonstruota tyrimo metodologija, apimanti pokyčių komunikacijos lauką, adaptuota viešojo sektoriaus organizacijų pavyzdžiu.
The article analyses the changing attitude towards communication of changes in the public sector organisations. Communication is presented as a social institute, i.e., an open system allowing constructing a network of social relations which guarantees continuation of activity and strategic changes for the organisation. The factors disclosing it are linked to the process of management with the aim to guarantee efficiency and conformity of the activity. The article invites for scientific discussion about the peculiarities of communication in the public sector, by proving the scope of practical application of this social phenomenon. The concept of the public sector and the expression of communication are disclosed. Methods of the research compiled by the authors cover the scope of communication of changes and are employed on the example of public organisations.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1077
http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.2335.8750.2015.73.7
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1077
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2015, nr. 73

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

265
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

156
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.