Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1076
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Pilelienė, Lina;Šimkus, Audrius
Title: Tour operator’s service quality evaluation model
Other Title: Kelionių organizatorių teikiamų paslaugų kokybės vertinimo modelis
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, T. 61
Extent: p. 101-114
Date: 2012
Keywords: Kelionių organizatorius;Paslaugų kokybė;Paslaugų kokybės vertinimas;Service quality;Service quality evaluation;Tour operator
Abstract: Tiek užsienio, tiek lietuvių mokslinėje literatūroje pastebimas ir analizuojamas problematiškas organizacijos aukštos kokybės paslaugų ir produktų sukūrimas bei išlaikymas. Vieni autoriai (Ghobadian et al., 1994) teigia, kad paslaugų kokybės problemos dažniausiai pasireiškia organizacijose, kurios nėra sutelkusios pakankamai dėmesio vartotojų poreikių ir lūkesčių identifikavimui ir nesulaukia grįžtamojo ryšio iš savo klientų, kiti (Čepinskis ir kt., 2005; Navickas ir Malakauskaitė, 2007) svarsto, kad konkurencinėmis sąlygomis, organizacijoms tampa vis sunkiau išskirti savo siūlomus produktus ar teikiamas paslaugas iš kitų, suformuoti naują, įdomų paslaugų paketą bei netradiciškai jį reprezentuoti vartotojams. Dėl šių priežasčių kokybės maksimizavimas, nuolatinis tobulinimas bei savalaikis atnaujinimas tampa gyvybiškai svarbūs organizacijai. Taigi, nagrinėjant turizmo paslaugų rinką, kyla probleminis klausimas: kaip matuoti ir vertinti turizmo paslaugos kokybę? Straipsnio objektas – paslaugų kokybės vertinimas. Straipsnio tikslas – sudaryti kelionių organizatorių teikiamų paslaugų kokybės vertinimo modelį. Analizuojant paslaugų kokybės vertinimo galimybes ir metodus, atlikta mokslinės literatūros analizė ir sintezė. Akcentuojant modelio, skirto kelionių organizatorių teikiamų paslaugų kokybės vertinimui reikalingumą, taikyti dedukcijos ir indukcijos metodai. Tyrimo bazę sudarė Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės įžvalgos. Straipsnio autoriai nagrinėtų mokslinių įžvalgų ir teorinių paslaugų kokybės modelių pagrindu sudaro kelionių organizatorių teikiamų paslaugų kokybės vertinimo modelį. Atlikus mokslinės literatūros analizę, nustatyta, kad kelionių organizatorius yra svarbiausias paslaugų teikėjas turizmo industrijoje. [...]
The peculiarities of services quality, its conception in tourism market, different theoretical models of service quality evaluation are being analyzed in the article. Service quality maximization, its constant improvement, and timely renewal of the tourism of service offering strategy become vitally important in contemporary competitive market. The problem solved in this article was how to measure and evaluate tourism service quality? As the result, the authors of the article on the basis of other theoretical models of service quality elaborate the tour operator’s service quality evaluation model
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1076/1/ISSN2335-8750_2012_N_61.PG_101-114.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1076
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2012, nr. 61
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

155
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.