Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107656
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Janušauskienė, Vilija
Title: Modulinė lituanistika: teoriniai modeliai ir praktikos realijos
Other Title: Modular teaching of Lithuanian: theory and practical approach
Is part of: Žmogus ir žodis, 2013, t.15, nr. 1, p. 77-84
Date: 2013
Keywords: Modernumas;Postmodernumas;Modulinis mokymas(is);Modulinė lituanistika;Lankstumas;Lanksti didaktika;Modernity;Postmodernity;Modular training (s);Modular teaching of Lithuanian;Flexibility;Flexible didactics
Abstract: Straipsnyje, atsižvelgiant į moderniųjų ir postmoderniųjų pasaulio bei Lietuvos edukacinių tendencijų kontekstą (P. Jarvis, M. Fullan, A. Hargreaves, P. C. Shlechty, L. Duoblienė, V. Janušauskienė ir kt.), keliama modulinio mokymo(si) teorijos (S. Postlethwait, J. Russel, P. Jucevičienė, Ž. Navikienė, J. Jocienė ir kt.) praktinės realizacijos problema: kaip lanksčiai tobulinti lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) procesą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 klasėse taikant modulinės teorijos idėjas bei atsižvelgiant į mokymosi proceso dalyvių poreikius ir siekius. Išanalizavus Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto III kurso studentų ir modulinio mokymo(si) projekto dalyvių – Lietuvos mokyklų mokytojų, mokinių ir jų tėvų – atsakymus į anketų apie modulinį mokymąsi klausimus, galima konstatuoti, jog Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose vykęs ir neformalus modulinis mokymas(is), ir įgaunantis reglamentinį oficialųjį statusą formalusis patiria postmoderniai lanksčių ugdymo pažiūrų įtaką, pirmiausia pasireiškiančią ugdytojų ir ugdytinių edukacinių lūkesčių ir pažiū-rų kaita. Atsižvelgiant į tyrimo metu diagnozuotą lankstaus mokymo(si) poreikį, darytina išvada, jog vertėtų parengti efektyvias modulinio mokymo(si) priemones, skirtas ne tik standartiniams ir individualiems besimokančiųjų poreikiams patenkinti, bet ir skatinančias teigiamas nuostatas, kūrybiškumą, savasties išsaugojimo viltį.
The paper, taking into consideration the modern and postmodern educational trends in the world and local context (P. Jarvis, M. Fullan, A. Hargreaves, P. C. Shlechty, L. Duoblienė, V. Janusauskiene et al.), raises the problem of actual implementation of modular training theory (S. Postlethwait, J. Russel, P. Jucevičienė, Ž. Navikienė, J. Jocienė, etc.) into teaching Lithuanian. The aim is to improve flexibility of the Lithuanian language and literature teaching (and learning) process at Lithuanian general education schools in grades 9–10 with ideas of modular theory, taking into account the needs of participants in the learning process and their aspirations. Based on results of the survey about modular learning issues of third-year students of Lithuanian University of Educational Sciences and modular training (learning) project participants, i.e. school teachers, students and their parents, it can be stated that both educational directions as experimental / non-formal / modular training (s) and as official / mandatory – are under formative influence of postmodern flexible education wing, effected in educational expectations change. Considering the diagnosed demand of flexible training, it must be concluded that it is appropriate to develop an effective modular training means and instruments intended not only for basic and individual use, but also for promotion of positive attitudes, creativity and hope of self-preservation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107656
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2013, t. 15, nr. 1 Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.