Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1075
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Katilienė, Rasa;Bakanauskienė, Irena
Title: Expression of spiritual leadership in Lithuanian businesses
Other Title: Dvasinės lyderystės raiška Lietuvos verslo įmonėse
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 64 (2012)
Extent: p. 53-67
Date: 2012
Keywords: Lyderystė;Dvasingumas;Verslo įmonių vadyba;Leadership;Spirituality;Management in businesses
Abstract: Kartu su nauja paradigma lyderystės teorijose, atsiranda naujos teorijos, kurių patvirtinimui ar paneigimui reikalingi sisteminiai empiriniai tyrimai. Tačiau problemą sudaro tai, jog, skirtingai nei teorinėje dvasinės lyderystės analizėje, empirinių tyrimų metu nėra nustatytas ar išplėtotas ryšys tarp dvasingumo ir vadovavimo pobūdžio. Atlikus tyrimus, kuriais buvo nagrinėtas ryšys tarp transformacinio vadovavimo ir dvasingumo pasitelkiant įvairias dvasingumo vertinimo priemones, buvo gauti nevienodi rezultatai. Bandymai sujungti ir įtraukti dvasingumą į esamas vadovavimo teorijas iki šiol sukelia daugybę kliūčių ir problemų vadovavimo srities tyrėjui, pavyzdžiui, dvasingumo santykio su vadovavimu apibrėžimas bei vertinimas. Todėl šio straipsnio tikslas yra atskleisti verslo organizacijų vadovų dvasingumo raiškos lygį vadovaujant, kad būtų galima teigti, jog Lietuvoje egzistuoja dvasinė lyderystė, galinti skatinti didesnį įsipareigojimą organizacijai ir produktyvesnį darbą. Tyrimo objektu pasirinkti Lietuvos vidutinio dydžio įmonių aukščiausio lygio vadovai. Daroma prielaida, kad tokio segmento įmonėse jie atlieka ir lyderio vaidmenį. Vidutinėse Lietuvos įmonėse vadovai paprastai turi formalią galią, kuria remdamiesi ne tik vykdo vadovavimo funkcijas, bet turi ir lyderio įgalinimo galią. Nors, pasak J. P. Kotter (1990), vadovams rūpi veikla, kuria organizacijoje siekiama sukurti darną, o lyderiams – labiau konstruktyvios permainos, tačiau Lietuvos vidutinėse įmonėse abi šios veiklos atsispindi vadovo veikloje. Tikslui pasiekti pasirinkti mokslinės literatūros lyginamosios analizės ir empirinio tyrimo metodai. Juos taikant, atliktas kiekybinis tyrimas, kurio metu buvo surinkti duomenys, reikalingi vadovų dvasingumo raiškai nustatyti. Duomenų rinkimui naudota anketinė apklausa. [...]
The article determines the level of spirituality expression of Lithuanian mid-level businesses CEO’s. The authors briefly present a scientific premise of spiritual leadership theory that was the basis for the research. Spirituality is represented in three different levels: intra-personal, supra-personal and inter-personal by identifying elements of each level that are interrelated. The article points out links with other similar scientific research, describes research methods and research instrument, provides research scope and stages, and indicates methodologically significant data collection and analysis procedures. Research findings show CEO’s spirituality expression that leads to a conclusion that spirituality among leaders of mid-level Lithuanian businesses is not expressed enough in neither of the above spirituality levels. However, the presence of high score allows us to infer that there are some instances of spiritual leadership among these executive managers
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1075/1/ISSN1392-1142_2012_N_64.PG_53-67.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1075
https://doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2012.64.4
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2012, nr. 64
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.