Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1073
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bakanauskienė, Irena;Katilienė, Rasa
Title: The expression of high spiritual intelligence culture in Lithuanian medium-sized businesses
Other Title: Aukštos dvasinės išminties kultūros raiška Lietuvos vidutinio dydžio įmonėse
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 67 (2013)
Extent: p. 7-22
Date: 2013
Keywords: Organizacijos kultūra;Dvasinė išmintis;Organizacinė elgsena;Organizational culture;Spiritual intelligence;Organizational behavior
Abstract: Darbuotojų veiklos motyvai bei elgsena buvo ir išlieka aktuali tiek organizacijų vadybos praktikoje, tiek mokslo srityse, ieškant efektyvesnių priemonių skatinančių darbuotojus siekti įmonės tikslų. Šiandien vis labiau siekiama verslo organizacijose įtvirtinti kultūros bruožus, kurie galėtų pakeisti dabartinius dominuojančius darbuotojų motyvus veikti, tokius kaip pvz. baimė, godumas, pyktis ir savęs įtvirtinimas į pozityvesnius, tokius kaip pvz.: tyrinėjimas ir mokymasis, bendradarbiavimas, vidinė stiprybė ir meistriškumas. Šie pozityvieji veiklos motyvai yra susiję su dvasine išmintimi, kurie, vis labiau įrodoma, leidžia atsisakyti senų veiklos modelių ir senų mąstymo būdų bei judėti aukštesnės darbuotojų motyvacijos link. Todėl dvasingumo bei dvasinės išminties integravimas į organizacijos kultūrą yra nauja paradigma, radikaliai keičianti tradicinį mąstymą apie verslo filosofinius pamatus ir praktiką. Žinant organizacijos kultūros bruožus, formuojančius aukštesniuosius darbuotojų veiklos motyvus, galima atskleisti darbuotojų elgsenos modelius, kurie koreliuoja su dvasinės išminties procesais. Todėl tyrimo tikslas yra atskleisti darbuotojų elgseną ir motyvus formuojančius aukštos dvasinės išminties kultūros bruožų raišką Lietuvos vidutinio dydžio verslo organizacijose. Toks verslo organizacijų segmentas pasirinktas todėl, kad daroma prielaida, jog jų vystymasis nėra „gimimo“ ciklo etape ir jos jau turi susiformavusią ar besiformuojančią organizacijos kultūrą, nes tyrimui atrinktos įmonės nėra bankrutavusios, bankrutuojančios, išregistruotos ar likviduojamos; įmonės darbuotojų skaičius nuo 50 iki 249; registracijos data nuo 1990- 03-11 iki 2008-01-01; įmonės yra PVM mokėtojos. Taip pat šios įmonės nėra kitų įmonių filialai ir atstovybės ir jų neveikia motininių kompanijų organizacijų kultūra. [...]
The paper deals with the issues of high spiritual intelligence culture expression in Lithuanian medium-sized businesses. Empirical research, results of which are analysed in the article, is based on theoretical framework, that high spiritual culture characteristic are the main factor forming employee motivation and behavior in organization. Knowing the characteristics of organizational culture, which form higher employee motivation, it is possible to reveal the patterns of employee behavior, which correlate with the processes of spiritual intelligence. Research findings lead to a conclusion that the high spiritual intelligence culture characteristics are evident in Lithuanian medium-sized business organizations, however their estimates are different and are not expressed enough
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1073/1/ISSN2335-8750_2013_N_67.PG_7-22.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1073
http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.67.1
Affiliation(s): Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2013, nr. 67
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

31
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.