Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107226
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Antinienė, Dalia;Širvinskienė, Giedrė;Lekavičienė, Rosita
Title: The manifestation and the change of Lithuanian academic youth’s national identity
Other Title: Lietuvos akademinio jaunimo tautinio tapatumo raiška ir kaita
Is part of: Pedagogika, 2020, t. 137, nr. 1, p. 83-104
Date: 2020
Keywords: National identity;Attitudes;Nationalism;Traditional nationality;Modern nationality;Ethnocentrism;Anti-ethnocentrism;Tautinis tapatumas;Nuostatos;Nacionalizmas;Tradicinis tautiškumas;Šiuolaikinis tautiškumas;Etnocentrizmas;Antietnocentrizmas
Abstract: This article deals with the peculiarities of understanding the attitudes of national identity among Lithuanian academic youth. The study took place in 2003, 2008, and 2018. Results revealed that the national identity scale can be very wide, starting from an extreme national chauvinism that emphasizes national exclusivity to cosmopolitanism that ignores national culture, traditions, patriotism.
Visuomenė tampa vis labiau daugiasluoksnė, todėl tautinio tapatumo sąvokos traktuotė nuolat kinta ir įgyja naujas prasmes. Modernioje visuomenėje tapatumo samprata darosi problemiška, sudėtinga ir patiria krizę politiniu, ekonominiu ir kultūriniu lygmeniu. Šis straipsnis skirtas Lietuvos akademinio jaunimo tautinio identiteto nuostatų raiškos ir kaitos analizei. Tyrimas buvo atliekamas 2003, 2008 ir 2018 m. Tautiškumo nuostatos tirtos naudojant originalų anoniminį uždaro tipo klausimyną. Rezultatai parodė, kad tautinio tapatumo skalė gali būti labai plati, pradedant nuo ekstremalaus nacionalšovinizmo, pabrėžiančio nacionalinį išskirtinumą, iki kosmopolitizmo, ignoruojančio nacionalinę kultūrą, tradicijas ir patriotizmą. Daugiapakopės faktorinės analizės būdu nustatyta tautinio tapatumo vidaus struktūra: etnocentrizmas, nacionalizmas, nuosaikusis / racionalusis, refleksyvusis / demokratinis požiūris ir antietnocentrizmas. Empirinio tyrimo duomenys atskleidė, jog tautinį tapatumą atspindinčios nuostatos gana aiškiai poliarizuojasi į du požiūrį į tautiškumą atspindinčius komponentus – modernų (apimantį etnocentrizmą, nacionalizmą ir nuosaikų / racionalųjį) ir tradicinį (apimantį refleksyvų / demokratinį ir antietnocentristinį). Nustatyta, jog 2003–2018 m. laikotarpiu Lietuvos akademinio jaunimo tautinis tapatumas pakito: nustatyta dažnesnė etnocentrizmo ir nuosaikiojo / racionaliojo požiūrio raiška, o kraštutiniai požiūriai, t. y. nacionalizmas ir antietnocentrizmas (kosmopolitizmas), sumenko.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2020.137.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/107226
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2020 t. 137, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 1, 2021

Download(s)

17
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.