Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1072
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vveinhardt, Jolita;Žukauskas, Pranas
Title: Lyginamoji mobingo diagnozavimo instrumentų analizė
Other Title: Comparative analysis of mobbing diagnostic instruments
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011, T. 58
Extent: p. 133-146
Date: 2011
Keywords: Mobingas;Psichologinis teroras;Terorizavimas;Mobbing
Abstract: Straipsnyje analizuojama ir lyginama užsienio šalių autorių mobingui diagnozuoti naudotų instrumentų struktūra, pateikiami tyrimų rezultatai ir jų interpretacijos. Detalizuojamas H. Leymann suformuluotas psichologinio teroro darbo vietoje aprašas, kuriame išskiriami penki pagrindiniai kriterijai ir 45 terorizavimo būdai. Aptariami negatyviems darbuotojų santykiams tirti naudotus instrumentus sudarantys kriterijai ir indikatoriai. Apžvelgiamas mobingo reiškinio ištyrimo lygis Lietuvoje bei lietuvių mokslininkų naudojami mobingo diagnozavimo instrumentai
The paper analyses and compares the structure of the instruments used by foreign authors to diagnose mobbing, presents the research results and their interpretations. The description of psychological terror at workplaces, formulated by H. Leymann, which distinguishes five main criteria and 45 ways of terrorisation, is elaborated. Criteria and indicators comprising the instruments used to analyse negative employee relations are discussed. The level of exploration of the phenomenon of mobbing in Lithuania and mobbing diagnostics instruments used by Lithuanian researchers are overviewed
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1072
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1072/1/ISSN2335-8750_2012_N_58.PG_133_146.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1072
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2011, nr. 58
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.87 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

182
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

96
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.