Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106044
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Didžiulienė, Rasa;Tūtlys, Vidmantas;Triponienė, Lina
Title: Profesijos mokytojų pedagoginės ir profesinės kompetencijų ugdymo įtaka karjerai
Other Title: The influence of vocational teacher educational and professional competences education on career
Is part of: Holistinis mokymasis = Holistic learning. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 4
Extent: p. 11-19
Date: 2019
Keywords: Kompetencija;Mokytojo profesinė karjera;Mokytojo kvalifikacija;Mokytojai ir meistrai;Competence;Professional career of a teacher;Qualifications of a teacher;Teachers and trainers
Abstract: Profesijos mokytojų profesionalumas ir su jais susiję profesijos mokytojų karjeros bei kompetencijos ugdymo procesai susiduria su daug iššūkių, kurie susiję su institucionalizavimu ir profesinio mokymo reformomis Lietuvos mokyklų profesinio mokymo sistemoje. Nepaisant šių iššūkių ir problemų, nemaža dalis profesinio mokymo mokytojų suvokia savo darbo prasmę ir svarbą. Straipsnio tikslas – pristatyti mokslinio tyrimo rezultatus apie profesijos mokytojų veiklos turinio, mokymosi ir kompetencijų vertinimo poreikius bei pateikti įžvalgas, kaip profesijos mokytojai, ugdydami pedagogines ir profesines kompetencijas, siekia karjeros. Tyrime dalyvavo 324 profesinio rengimo mokytojai iš 10 profesinio mokymo centrų (didesniuose miestuose – 2 profesinio mokymo centrai, regioniniuose centruose – 2 profesinio rengimo centrai ir kaimo vietovėse – 6 profesinio mokymo centrai). Tiriamųjų amžius: 38 proc. buvo 41–50 metų, 35 proc. – daugiau nei 51 metų, 21 proc. – 31–40 metų, o 6 proc. – 21–30 metų. Tyrime buvo taikomas struktūrinių lygčių modeliavimas. Duomenys įvertinti naudojant WLSMV įrankį. Programinė įranga – „Mplus“ 8.3 versija. Tyrimo rezultatai leis parengti internetinę įsivertinimo priemonę – instrumentus, kurių pagalba profesijos mokytojai galės savarankiškai įsivertinti savo profesines ir pedagogines kompetencijas bei planuoti, kaip tobulinti profesinę karjerą
The professionalism of vocational education and training (VET) teachers and the related career and competence development processes of VET teachers face many challenges related to institutionalization and reforms in the VET system of Lithuanian schools. Despite these challenges and problems, many VET teachers are aware of the meaning and importance of their work. The aim of the article is to present the results of the research on the needs of VET teachers in terms of content, learning and competence assessment, and to provide insights into how VET teachers construct their careers by developing pedagogical and professional competencies. The study involved 324 VET teachers from 10 VET centers (2 VET centers in larger cities, 2 VET centers in regional centers and 6 VET centers in rural areas. Age range: 38% aged 41–50, 35% over 51 years, 21% were between the ages of 31–40 and 6% were between the ages of 21 and 30. The study used structural equation modeling. Data were evaluated using the WLSMV tool Software: Mplus Version 8.3. The results of the research will allow the development of an online self-assessment tool that will allow vocational teachers to self-evaluate their professional and pedagogical competences and to plan their professional career development
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/106044/1/ISSN2351-7409_2019_N_4.PG_11-19.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/106044
https://doi.org/10.7220/2351-7409.4.1
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Holistinis mokymasis / Holistic Learning 2019, nr. 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on May 1, 2021

Download(s)

66
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.