Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106023
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Lazutka, S.
Title: Третьему Литовскому Статуту 400 лет (от Превого до Третьего Статута)
Other Title: Trečiajam Lietuvos Statutui 400 metų (nuo Pirmojo iki Trečiojo Statuto)
Is part of: Istorija, 1991, t. 32, p. 33-52
Date: 1991
Abstract: Šiemet sukanka 400 metų Trečiajam Lietuvos Statutui - didingam kelių tautų kultū¬ros, teisės bei raštijos paminklui, istorijos Šaltiniui. Straipsnyje trumpai apžvelgiama jo pokario metų istoriografija, nes prieškarinę kruopščiai išanalizavo I. Lappo ir V. Pičeta. Autorius parodo, kad dėl daugelio priežasčių Lietuvos Statutai, ypač Trečiasis, gerokai pranašesni už visos Europos panašius feodalinius teisynus. Straipsnyje akcentuojama, jog Statutai yra unikalus istorijos šaltinis. O Trečiajame smulkiau ir plačiau negu Pirmajame bei Antrajame aptartos ir įteisintos valstybinės, karo, civilinės, baudžiamosios ir proceso, šeimos, globos ir daugelio kitų teisės sričių normos. Straipsnyje lyginamos kai kurios Pirmojo ir Trečiojo Statuto normos ir parodoma, kad pastarajame jos, jteisindamos baudžiavą, vis dėlto redaguojamos pažangos kryptimi ir kad šia prasme Trečiasis Statutes, turėjęs didelį poveikį kaimyninių valstybių teisei, yra humanizmo ir racionalizmo kūdikis. Nors, antra vertus, negalima jo idealizuoti. Tai buvo savo epochos, feodalinės santvarkos teisynas, įteisinęs lygybę tarp lygių ir nelygybę tarp nelygių.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106023
Appears in Collections:Istorija 1991, t. 32

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

261
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.