Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1056
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Vitkienė, Elena
Title: Relationship between corporate ethos and learning and developing organization in changing economic environment
Other Title: Ryšys tarp korporacijos etoso ir besimokančios bei besiplėtojančios organizacijos kintančioje ekonomikos aplinkoje
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2013, nr. 65, p. 125-136
Date: 2013
Keywords: Corporate ethos;Learning;Developing organization;Relationship;Changing economic environment;Korporacijos etosas;Besimokanti organizacija;Besiplėtojanti organizacija;Ekonomikos pokyčiai
Abstract: The article analyses the relationship between corporate ethos and learning organization development posed by the challenges in changing economic environment. By a various authors, different science concepts, the new conceptual model is formulated as one object of scientific research for investigation of the relationship between corporate ethos and learning and developing organization in the changing environment. There is prepared new summarized logical model for the scientific problem research of the relationship between future corporate ethos and learning and developing organization in the changing economic environment.
Straipsnyje analizuojamas ryšys tarp korporacijos etoso ir besimokančios organizacijos kintančioje ekonomikos aplinkoje. Skirtingų autorių, skirtingų mokslų teiginių pagrindu suformuluotas ryšys tarp korporacijos etoso ir besimokančios organizacijos plėtotės, kaip mokslinio tyrimo objektas. Atlikus mokslinės literatūros analizę ir sisteminimą, nagrinėjamas besimokančios organizacijos procesas, jam įtakos turintys veiksniai bei jų raiška šiandieninėje praktikoje. Parengtas naujas, apibendrintas ryšio tarp ateities korporacijos etoso ir besimokančios bei besiplėtojančios organizacijos kintančioje ekonomikos aplinkoje atitikties tyrimo problemos loginis modelis.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1056
http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.65.9
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1056
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2013, nr. 65

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

142
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

148
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.