Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105482
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Maršalkienė, Nijolė;Nikolajeva, Vizma
Title: Mikroskopinių grybų paplitimas Betula pendula Roth, Tilia cordata Mill. ir Quercus robur L. medynų paklotėje bei viršutiniuose mineralinio dirvožemio sluoksniuose
Other Title: The abundance of microscopic fungi in the floor and top mineral soil layers of Betula pendula Roth, Tilia cordata Mill. and Quercus robur L. stands
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2020, nr. 16(14)
Extent: p. 52-59
Date: 2020
Keywords: Nuokirtos;Ligninas;Dirvožemis;Mikroskopiniai grybai;Gentys;Litter;Lignin;Soil;Microscopic fungi;Genera
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti mikroskopinių grybų gausumą ir vyraujančias gentis paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.), mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) ir karpotojo beržo (Betula pendula Roth) medynų paklotėje ir viršutiniame mineralinio dirvožemio sluoksnyje. Tyrimai atlikti 2018 m. spalio mėn., po masinio lapakričio. Vertinant pagal C:N ir Lig:N santykį, lėčiausiai skaidomos buvo paprastojo ąžuolo nuokritos, greičiausiai – karpotojo beržo nuokritos. Mikroskopinių grybų aptikimo dažnis tirtų medynų paklotėje buvo keliasdešimt kartų didesnis nei mineraliniame dirvožemyje. Didžiausias grybų aptikimo dažnis buvo paprastojo ąžuolo paklotėje. Tirtų medyno paklotėje rastas ryškus Cladosporium Link, Phoma Fr., Penicillium Link genčių dominavimas. Mineralinio dirvožemio viršutiniuose (0–4 cm, 5–8 cm) sluoksniuose rasta didesnė mikroskopinių grybų genčių įvairovė ir mažesnis genčių populiacijos tankis, vyravo skaidytojų – humifikatorių Penicillium, Mortierella Coem, Mucor P. Micheli ex L., Trichoderma Pers., Beauveria Vuill. grybai. Penicillium grybų buvo aptikta visų tirtų medynų paklotėje ir mineralinio dirvožemio sluoksniuose
The study examined the abundance and prevalence of microscopic fungi genera in the floor and top layers of mineral soil of Quercus robur L., Tilia cordata Mill. and Betula pendula Roth stands. Studies were conducted in 2018, October, after full fall of leaves. By the carbon and nitrogen (C: N) and lignin and nitrogen (Lig: N) ratios, the slowest decompositions were of the Q. robur litter and the fastest – of B. pendula litter. The detection frequency of microscopic fungi in the floor of investigated stands was several times higher than in mineral soil. The highest frequency of fungi detection was of Q. robur floor. The dominance of the Cladosporium Link, Phoma Fr., and Penicillium Link genus was found in the floor of investigated stands. The greater diversity of fungi genera and lower genera population density were found in the top layers of mineral soil (0-4 cm, 5–8 cm). Penicillium fungi were detected in the floor and mineral soil layers of all studied stands. The highest diversity of fungi genera was identified in the mineral soil layers of B. pendula
Internet: http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/DTAO/article/view/372
https://hdl.handle.net/20.500.12259/105482
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Proj. "Vilko ekologijos tyrimai"
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.1 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.