Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105481
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Malinauskaitė, Regina
Title: Sėjamosios avižos grūdų daigumas Heracleum sosnowskyi lapų vandeninėje ištraukoje
Other Title: Common oat grayn germination in aqueous extracts of Heracleum sosnowskyi leaves
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2020, nr. 16(14)
Extent: p. 46-51
Date: 2020
Keywords: Heracleum sosnowskyi;Aviža;Daigumas;Alelopatija;Heracleum sosnowskyi;Oat;Germination;Allelopathy
Abstract: Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi Manden.), kaip invazyvios rūšies, augalinės liekanos pasižymi stipriu alelopatiniu poveikiu. Straipsnyje pateikiami duomenys apie H. sosnowskyi lapų vandeninės ištraukos ekstrakto (10 %, paruošto santykiu 10 g sausos masės : 100 ml distiliuoto vandens) ir jo skiestų tirpalų (5, 2, 1 ir 0,5 % koncentracijų) įtaką sėjamosios avižos daigumo rodikliams. Kontrolė – distiliuotas vanduo. Sosnovskio barščio lapų ekstraktas (10 %) esmingai slopino avižų grūdų daigumą, kuris siekė 69,3 % ir buvo 21,5 santykiniais vienetais mažesnis nei kontrolėje. Ekstraktas labiausiai slopino grūdų dygimo intensyvumą. Po 72 daiginimo valandų jis buvo tik 38,7 %. Ekstrakto ir skiestų tirpalų poveikis koleoptilių ilgiui nebuvo esminis, išskyrus 2 % koncentracijos tirpalą. Pastarajame koleoptilės buvo 1,08 karto ilgesnės, nei kontrolėje. Šios koncentracijos tirpalas skatino šaknelių augimą bei jų formavimosi intensyvumą. Šaknelės buvo neesmingai 1,07 karto ilgesnės ir jų susiformavo vidutiniškai 1,12 karto esmingai daugiau nei kontrolėje. 2 % koncentracijos tirpalas slopino šakniaplaukių formavimąsi, kurių zona sudarė 34,12 % šaknelės ilgio dalį. Esmingai trumpiausios šaknelės (8,7 cm) ir mažiausias (1,10) šaknelių / koleoptilių ilgių santykis, arba ŠKS buvo nustatyti, daiginant 10 % ekstrakte. Didžiausi ŠKS (1,57), šakniaplaukių zona (51,26 %) bei santykinis energinis indeksas (1847,56) buvo kontroliniame variante
The plant residues of the Sosnowsky's hogweed (Heracleum sosnowskyi Manden.), an invasive species, have a strong allelopathic effect. The paper presents data on the influence of H. sosnowskyi leaf aqueous extract extract (10 %, prepared in 10 g dry weight : 100 ml distilled water) and its dilute solutions (5, 2, 1 and 0.5 % concentrations) on seedling oat germination rates. Control - distilled water. Sosnowsky's hogweed leaf extract (10 %) significantly inhibited oat grain germination, which was 69.3 % and was 21.5 relative units lower than in the control. The extract most inhibited the germination intensity of the grains. After 72 hours of germination, it was barely 38.7 percent. The effect of the extract and dilute solutions on the length of the coleoptiles was not significant except for the 2 % concentration solution. In it, the coleoptiles were 1.08 times longer than in the control. The solution at this concentration promoted the growth of roots and the intensity of their formation. The roots were insignificantly 1.07 times longer and formed on average 1.12 times significantly more than in the control. However, a 2 % concentration solution inhibited root fibrilla formation, with an area of 34.12% of the root lenght. Substantially the shortest roots (8.7 cm) and the lowest (1.10) root/ coleoptile lenght ratio, or RCR, were determined by germination at 10 % in the extract. The highest RCR (1.57), root area (51.26 %) and vigor index (1847.56) were in the control
Internet: http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/DTAO/article/view/371
https://hdl.handle.net/20.500.12259/105481
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.72 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.