Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105349
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Puškoriūtė, Kristina;Stankevičiūtė, Jolanta
Title: Laukinių gyvūnų laikymas aptvaruose Lietuvoje: 2011–2019 metų apžvalga
Other Title: Captive wild animals in Lithuania: rewiev of 2011–2019
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2020 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
Extent: p. 120-122
Date: 2020
Note: https://doi.org/10.7220/2538-9122.2020
Keywords: Laukiniai gyvūnai;Aptvarai;Voljerai;Aplinkos apsaugos departamentas (AAD);Wild animals;Captivity;Aviaries;Department of Environmental Protection (AAD)
Abstract: Įvairios paskirties laukinių gyvūnų aptvarai ir voljerai yra gana populiarūs visoje Europoje. Lietuvoje 1998 m. buvo patvirtinta „Aptvarų ir voljerų laukiniams gyvūnams laikyti steigimo ir naudojimo tvarka“ ir tų metų pabaigoje jau veikė 9 laukinių gyvūnų aptvarai. Pastarąjį dešimtmetį laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje Lietuvoje susilaukia vis didesnio susidomėjimo, nes dauguma laikomų gyvūnų rūšių nėra ypač reiklūs laikymo sąlygoms, be to, šiuos gyvūnus auginantys asmenys Lietuvoje, nėra stipriai varžomi reglamentuojančiais teisės aktais. Tinkamiausi mūsų krašto sąlygomis nelaisvėje laikyti, geriausiai prisitaikantys laukiniai gyvūnai yra taurieji elniai bei danieliai, tačiau laikymo aptvaruose kriterijus atitinka ir daugiau laukinių gyvūnų. Tyrimo tikslas – išnagrinėti skirtingose Lietuvos aplinkos apsaugos agentūrų kontroliuojamose teritorijose 2011–2019 metais nelaisvėje laikomų laukinių žvėrių gausą bei atlikti retrospektyvinį aptvarų skaičiaus vertinimą. Nustatyta, kad iki 2019 m. Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Gyvosios gamtos licencijavimo skyrius yra išdavęs 1165 leidimus laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje, tačiau įvertinus panaikintų leidimų skaičių ir kt. aspektus, veiklą vykdančių aptvarų savininkų šiuo metu yra apie 450
Wild animal fencing and enclosures are quite popular throughout Europe. In Lithuania, after the restoration of Independence, in 1998 it was approved “The procedure for the establishment and use of enclosures for wildlife” and in the end of that year there were already 9 enclosures for wild animals. In the last decade, the keeping of wild animals in captivity in Lithuania is getting more and more interest, as most of the kept species are not particularly demanding for storage conditions, in addition to those animals growing in Lithuania, are not severely discouraged Regulatory framework. The most suitable in our edge conditions for keeping in captivity, the best-suited wildlife is red deer (Cervus elaphus) and fallow deer (Dama dama), but more wild animals meet the criteria for keeping in enclosures. The aim of the study is to analyse the abundance of wild game in the various are as under control oft he Lithuanian environmental protection agencies in the years 2011 to 2019 and to carry out an evaluation of the number of retrospective enclosures. It was found that in 2019, the , Department of Environmental Protection (AAD) Living Nature Licensing Department has issued 1165 permits to keep wild animals in captivity, but afterassessingthenumberofwithdrawals, etc., the owners of the operating enclosures was about 450
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105349
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.