Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105342
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dulksnienė, Liudmila;Mačianskienė, Nemira
Title: Integration of creativity-developing activities in foreign language learning: students’ attitude
Other Title: Kūrybinių veiklų integracija mokantis užsienio kalbų: studentų požiūris
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2020, T. 16
Extent: p. 65-90
Date: 2020
Keywords: Užsienio kalbų mokymas;Komunikacinė kompetencija;Kūrybinių elementų taikymas;Sociokultūrinė kompetencija;Foreign language teaching;Communicative competence;Application of creativity developing elements;Creativity
Abstract: Sparčiai augantis informacijos srautas, nauji dalykiniai ir kultūriniai ryšiai su užsienio šalimis bei studentų galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus studijų mainų programose, praktikose užsienio šalių įstaigose, tarptautinės studentų konferencijos – tai tik keli veiksniai, sąlygojantys išsilavinusio darbuotojo rengimą, kurio viena svarbiausių dalių yra daugiakalbė kompetencija, t. y. praktinis gebėjimas bendrauti keliomis užsienio kalbomis. Užsienio kalbos mokymasis aukštojoje medicinos mokykloje yra skirtas mokytis profesinės kalbos terminijos. Tačiau įgyti daugiakalbę komunikacinę kompetenciją reiškia ne tik įsisavinti ir taikyti lingvistines kompetencijas, bet ir išmanyti šalies kultūrą, įgyti tarpkultūrinę komunikacinę kompetenciją. Ir ši daugiafunkcė kompetencija gali būti įgyjama integravus kūrybingumo užduotis į kalbų mokymosi procesą. Taigi šio darbo tikslas – pristatyti praktinį kūrybingumą ugdančių užduočių modelį ir atskleisti studentų požiūrį į kūrybingumo užduočių taikymo raiškos ypatumus studijuojant užsienio kalbą dviejose aukštosiose mokyklose. Darbe taikyti mokslinės literatūros analizės ir anketinės apklausos metodai. Apibendrinant atliktą tyrimą galima teigti, kad respondentai savo užsienio kalbų kompetenciją vertino vidutiniškai gerai. Jų nuomone, mokantis kalbų svarbiausia yra lingvistinė kompetencija (leksika ir gramatika), tačiau socialinio-kultūrinio konteksto supratimas taip pat svarbus bendraujant tarpkultūrinėje erdvėje. Studentai teigiamai įvertino meno elementų taikymą užsienio kalbos pratybose: užduotys tampa įdomesnės, piešiant ir kuriant mokomasi lengviau, tokios užduotys motyvuoja ir padeda bendrauti tarpkultūrinėmis temomis. Studentai akcentavo klasėje sukurtos ir gerai jaustis padedančios aplinkos svarbą. [...]
The increasing significance of science and more intensive cooperation with foreign partners have created demands for plurilingual specialists, capable of providing solid research-based solutions, able to read the most advanced professional literature in a foreign language, participate in international conferences with foreign partners, negotiate and cooperate in scientific and subject-oriented activity while freely communicating in several foreign languages. However, in the case of specialized higher education institutions, such as medical or agricultural universities, foreign language learning is often oriented to the learning of occupational terminology; whereas acquisition of plurilingual communicative competence is much more than linguistic competence, it is a multifaceted competence and its acquisition can be enhanced by integrating creativity-developing activities into the program curricula. The aim of the study was to reveal the students’ attitude towards the integration of creativity development when studying foreign languages at a higher education institution. The generalized results of the study suggest that even though students considered linguistic competence (vocabulary and grammar) to be most important in language learning, yet they valued the acquisition of socio-cultural competence as important in communicating cross-culturally. The students’ attitude to the application of the elements of art in foreign language classes was positive, as these elements increased their interest and motivation in learning; integration of drawing and creation activities facilitated communication; the assignments became motivating and useful when communicating on intercultural topics. The students also positively evaluated the teacher’s work, the teacher’s assistance and positive approach to the evaluation of application of the elements of art by the students, which was the key element in the success of such classes. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/105342/1/ISSN2335-2027_2020_N_16.PG_65-90.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/105342
https://doi.org/10.2478/sm-2020-0004
Affiliation(s): Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija
Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2020, nr. 16
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.