Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105330
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Gavenauskas, Algirdas;Jančius, Rūtenis
Title: Ilgalaikio ekologinio ūkininkavimo, naudojant beariminę žemdirbystės sistemą, įtakos segetalinei florai tyrimai
Other Title: Investigation of the influence of long-term organic farming on the cetacean flora using the arable farming system
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2020 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
Extent: 135-138
Date: 2020
Note: https://doi.org/10.7220/2538-9122.2020
Keywords: Ekologinis ūkininkavimas;Beariminė žemdirbystės sistema;Žemės ūkio augalai;Segetalinė flora;Organic farming;Arable farming system;Agricultural crops;Segetal flora
Abstract: Ištyrus ilgalaikio ekologinio ūkininkavimo Ukmergės rajone, Lyduokių seniūnijoje, Griežionių kaime Valentino Genio ekologinės gamybos ūkio bandymų lauke, kuriame neariminio žemės dirbimo būdu ūkininkaujama nuo 1998 m., ekologiškai nuo 2006 m., įtaką segetalinei florai, nustatyta, kad bandymų lauke rasta 22 segetalinės floros rūšys, tarp kurių vyravo trumpaamžių vasarinių ir trumpaamžių žiemojančių segetalinės floros augalų rūšys. Buvo gausiai išplitę trumpaamžių vasarinių augalų rūšys dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa Gray.) ir baltoji balanda (Chenopodium album L.) bei daugiamečių plintančių sėklomis ir vegetatyviai augalų rūšis vaistinė taukė (Symphytum officinale L.), o vietomis ir dirvinės usnies (Cirsium arvense (L.) Scop.) augalai. Žemės ūkio augalų pasėliuose segetalinės floros augalų rasta 18,00–48,00 vnt m2, kurių biomasė buvo 6,28–17,53 g m2, o vieno segetalinės floros augalo masė – 0,056–0,365 g. Avižų rūšių su raudonųjų dobilų įsėliu pasėliuose rasta 19,33–27,33 vnt m2 segetalinės floros augalų, kurių biomasė buvo 7,12–11,91 g m2, o vieno segetalinės floros augalo masė siekė 0,324–0,616 g. Segetalinės floros augalų skaičius, jų biomasė ir vieno augalo masė ploto vienete priklausė nuo auginamų žemės ūkio augalų rūšių ir veislių bei raudonųjų dobilų įsėlio juose
Investigating the influence of long-term organic farming on the field of Sethal flora in Valentino Genio village, Griezioniai village, Lyduokiai eldership, Ukmergė district, where organic farming has been practiced since 1998 and since 2006, it was determined that 22 field flora were found in the field species, which were dominated by short-lived summer and short-lived wintering species of segetal flora. The species of short-lived summer plants Persicaria maculosa Gray. was abundant. and Chenopodium album L. as well as perennial seed and vegetative plant species Symphytum officinale L. and locally Cirsium arvense (L.) Scop. Between 18,00 and 48,00 m2 of biomass plants with a biomass of 6,28–17,53 g m2 and a mass of one plantetal flora of 0,056-0,365 g were found in agricultural crops. Oats with red clover seedlings were found in crops of 19.33–27.33 m2 of cetacean flora with a biomass of 7.12–11.91 g m2 and a mass of one of the cetacean flora of 0.324–0.616 g. The number of plants of the cetacean flora, their biomass and the weight of one plant per unit area depended on the cultivated plant species and varieties and on the red clover seedling
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105330
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.68 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.