Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104959
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Čepelionis, Gytautas;Jasinskas, Algirdas;Minajeva, Aleksandra;Pedišius, Nerijus
Title: Bulvių atliekų naudojimas deginimui bei poveikio aplinkai tyrimas
Other Title: Use of potato waste for incineration and investigation of environmental impact
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2020 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
Extent: p. 13-17
Date: 2020
Keywords: Bulvių atliekos;Biokuras;Granulės;Deginimas;Pelenų lydumas;Poveikis aplinkai;Potato waste;Biofuels;Pellets;Incineration;Ash melting;Environmental impact
Abstract: Atlikta bulvių atliekų panaudojimo energetikoje galimybių analizė ir pateikti jų paruošimo bei naudojimo energinei konversijai – deginimui eksperimentinių tyrimų rezultatai. Pateikti bulvių atliekų paruošimo biokurui – smulkinimo ir granulių gamybos bei jų savybių tyrimų rezultatai: granulių tankis, šilumingumas, elementinė sudėtis, peleningumas, bei nustatytos gautų pelenų lydumo charakteristikos, kurios tiesiogiai įtakoja katilo darbą ir deginimo įrenginių ilgaamžiškumą. Taip pat įvertintas poveikis aplinkai deginant bulvių atliekų granules nedidelės galios (5 kW) kietojo kuro katile. Ištirtos ir įvertintos šios kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką – anglies dioksidas ir monoksidas, azoto oksidai, anglies ir azoto junginiai degimo produktuose. Nustatytas bulvių atliekų granulių sauso kuro apatinis šilumingumas siekia 16,90±0,42 MJ kg–1, o kenksmingų teršalų emisijų vidutinės reikšmės: anglies dioksido CO2 – 4,2 %; anglies monoksido CO – 5168,54 ppm, azoto oksidų NOx – 237,84 ppm ir nesudegusių angliavandenilių CxHy – 598,93 ppm
There are presented the analysis of the potential of potato waste utilization for burning and the results of experimental research of its preparation and use for energy conversion. The results of potato waste preparation for biofuel – chopping and pellet production and determination of pellet properties were presented: pellet density, calorific value, elemental composition, ash content, as well as the melting characteristics of the ash, which directly influence the boiler operation and the durability of incinerators. The environmental impact of burning potato waste pellets in a low power (5 kW) solid fuel boiler was also evaluated. The following emissions of harmful substances to the environment have been investigated and evaluated: carbon dioxide and monoxide, nitrogen oxides, carbon and nitrogen compounds in combustion products. The determined lower calorific value of dry fuel of potato waste pellets was 16.90 ± 0.42 MJ kg–1, and the mean values of harmful pollutant emissions were: carbon dioxide CO2 – 4.2%; carbon monoxide CO – 5168.54 ppm, nitrogen oxides NOx – 237.84 ppm and unburned hydrocarbons Cx Hy – 598.93 ppm
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/104959
Affiliation(s): Lietuvos energetikos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.